Szukaj

Sensomed s. c.

Dane adresowe przedsiębiorstwa
Ulica: 
Pereca
Numer domu: 
13/19
Numer lokalu: 
m. 516
Kod: 
00- 849
Miejscowość: 
Warszawa
województwo: 
śląskie
Telefon: 
+48 601 22 33 92
Fax: 
+48 22 624 69 73
Osoba do kontaktów
Imię: 
Andrzej
Nazwisko: 
Domański
Numer telefonu: 
Główny właściel
Opis działalności
Spółka cywilna Sensomed założona w 1990 roku specjalizuje się w zastosowaniach optoelektroniki w medycynie, przemyśle, badaniach naukowych i dydaktyce. Głównymi produktami Sensomedu są: Laserowe Systemy Pozycjonujące do zastosowań medycznych i przemysłowych, a w szczególności do pozycjonowania pacjentów w radioterapii i tomografii komputerowej jak również do precyzyjnego określania położenia części maszyn i urządzeń względem siebie np. poziomu szkła w piecu hutniczym, Zestawy Fotoniczne i Optoelektroniczne do nauczania optyki, elektryczności i fotoniki w szkołach średnich i wyższych, Urządzenia optoelektroniczne do laboratoriów badawczych i przemysłowych, Opracowania naukowe i raporty techniczne z zakresu optoelektroniki, optyki i fotoniki.
Działalność gospodarcza
Forma prawna: 
spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC
Zasięg działalności: 
nieokreślony

Wyroby i produkty przedsiębiorstwa