Szukaj

Zakład Kanalizacji i Wodociągów - Politechnika Śląska

Dane adresowe
Ulica: 
Konarskiego
Numer domu: 
18
Kod pocztowy: 
44-100
Miejscowość: 
Gliwice
Województwo: 
śląskie
Telefon: 
+48 32 237-16-98
Faks: 
+48 32 237-21-73
Osoba do kontaktów
Imię: 
Ewa
Nazwisko: 
Zielewicz
Stanowisko: 
dr hab. inż
Opis działalności
Działalność naukowo – badawcza Zakładu obejmuje zagadnienia: mechaniki płynów i hydrauliki urządzeń oraz systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, metod komputerowych urządzeń i systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, prognozowania rozbiorów wody, optymalizacji urządzeń oraz systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, niezawodności urządzeń i systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.
Działalność B+R
Forma działalności: 
zespół w strukturze organizacyjnej
Nazwa i adres zespołu w strukturze organizacyjnej: 
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Zakład Kanalizacji i Wodociągów Politechniki Śląskiej
Zasięg prowadzonych badań: 
nieokreślony