Szukaj

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Logo Zespołu
Dane adresowe
Ulica: 
Jagiellońska
Numer domu: 
38A
Kod pocztowy: 
41-800
Miejscowość: 
Zabrze
Województwo: 
śląskie
Telefon: 
32/ 278-75-12
Faks: 
032/278-75-11
E-mail: 
citt1@polsl.pl
Osoba do kontaktów
Imię: 
Arkadiusz
Nazwisko: 
Szmal
Stanowisko: 
Dyrektor
E-mail: 
citt1@polsl.pl
Opis działalności
<p> Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej (CITT) powstało z odpowiedzi na potrzebę stworzenia jednostki służącej promocji wsp&oacute;łpracy nauki, biznesu i samorządu. Fundamentalnym założeniem aktywności rynkowej Centrum jest takie ukierunkowanie kapitału intelektualnego Politechniki Śląskiej, aby Uczelnia mogła być znaczącym ośrodkiem transferu wiedzy i rozwoju innowacji. CITT prowadzi następujące działania:Promocja oferty technologicznej oraz badawczej PŚ, Doradztwo w sprawach ochrony własności przemysłowej, patent&oacute;w i praw autorskich pracownik&oacute;w PŚ, Świadczenie usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym (w tym szkolenia, audyt technologiczny), Doradztwo w zakresie możliwości finansowania innowacyjnych przedsięwzięć, Świadczenie usług informacyjno-promocyjnych z obszaru innowacji, sieci wsp&oacute;łpracy, pozyskania technologii oraz praw własności intelektualnej.</p>
Działalność B+R
Forma działalności: 
zespół w strukturze organizacyjnej
Nazwa i adres zespołu w strukturze organizacyjnej: 
<p> Politechnika Śląska</p>
Zasięg prowadzonych badań: 
nieokreślony