Szukaj

Zakład Mikroelektroniki i Nanotechnologii - Politechnika Śląska

Dane adresowe
Ulica: 
Akademicka
Numer domu: 
2A
Kod pocztowy: 
44-100
Miejscowość: 
Gliwice
Województwo: 
śląskie
Telefon: 
032 237-10-00
Osoba do kontaktów
Imię: 
Jacek
Nazwisko: 
Szuber
Stanowisko: 
prof. dr hab. inż. Jacek Szuber - Kierownik
Opis działalności
Zakład Mikroelektroniki i Nanotechnologii jest kontynuatorem tematyki badawczej szeroko rozumianej mikroelektroniki i technologii elektronowej rozwijanej w Instytucie Elektroniki Politechniki Śląskiej w Gliwicach od połowy lat 80., ubiegłego stulecia. Jej organizatorem był prof. Sławomir Kończak, który wraz z grupą najbliższych współpracowników przeniósł się z Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od tego czasu, w różnych strukturach organizacyjnych Instytutu Elektroniki, tematyka mikroelektroniczna była intensywnie rozwijana, a w ostatnich latach, po przejściu do Instytutu Elektroniki prof. Jacka Szubera, została dodatkowo poszerzona o nanotechnologię półprzewodników. W roku 2002 Zakład Mikroelektroniki Politechniki Śląskiej w Gliwicach uzyskał status European Centre of Excellence in Physics and Technology of Semiconductor Interfaces and Sensors (CESIS) nadany przez Komisję Europejską w ramach V Programu Ramowego Unii Europejskiej (Kontrakt), a w roku 2004, decyzją Komitetu Badań naukowych – status Krajowego Centrum Doskonałości Powierzchniowych Metod Badawczych w Nanotechnologii Półprzewodnikowej (NANOMET).
Działalność B+R
Forma działalności: 
zespół w strukturze organizacyjnej
Nazwa i adres zespołu w strukturze organizacyjnej: 
Instytut Elektroniki Politechniki Śląskiej