Funkcje Bazy KET

Sekcja profilu pn.: „Procesy technologiczne” pozwala na prezentację procesów stosowanych przez użytkownika, które mogą być przedmiotem zainteresowania innych użytkowników bazy i zaowocować np. współpracą w realizacji innowacyjnych przedsięwzięć, lub wymianą doświadczeń w drodze indywidualnych kontaktów. Na potrzeby bazy za proces technologiczny uważa się występujące po sobie czynności i operacje technologiczne, które prowadzą do wytworzenia określonego (pożądanego) wyrobu. Opisując proces technologiczny użytkownik może przedstawić np. opis elementów technicznych, techniczne środki zarządzania procesami produkcji itp. Proces technologiczny jest zbiorem działań stanowiących jedną z najważniejszych części procesu produkcyjnego, a jego dobre poznanie jest kluczem do sprawnego przygotowania i przeprowadzenia procesu wytworzenia, lub przetwarzania jakiegoś dobra (także informacji). Jednorazowe otwarcie sekcji pozwala na wprowadzenie i opisanie jednego procesu technologicznego m.in. za pomocą następujących danych:

  • nazwa i opis,
  • warunki udostępniania
  • opis wg słów kluczowych, obszarów KET i zmodyfikowanej listy OECD.