Funkcje Bazy KET

Sekcja profilu pn.: „Projekty” pozwala na dodanie do informacji o realizowanych, lub zakończonych projektach badawczo-rozwojowych. Zamieszczone w tej sekcji informacje wskazują na aktywność właściciela profilu w realizacji projektów naukowych, lub na jego gotowość do podjęcia współpracy np. w zakresie testowania prototypów, wdrożeń i wspólnej realizacji przedsięwzięć innowacyjnych. Jednorazowe otwarcie sekcji pozwala na wprowadzenie i opisanie jednego projektum.in. za pomocą następujących danych:

  • tytuł i akronim,
  • opis zespołu realizującego,
  • faza realizacji badań,
  • źródło finansowania i budżet,
  • terminy realizacji,
  • opis stanu zaawansowania prac,
  • opis współwykonawców,
  • streszczenie projektu, 
  • opis wg słów kluczowych, obszarów KET i zmodyfikowanej listy OECD.