Funkcje Bazy KET

Sekcja profilu pn.: „Wyroby i produkty” pozwala na prezentację produktów (lub/i wyrobów) dostarczanych przez użytkownika, które zostały przez niego wyprodukowane (tzn. przeszły fazy produkcji, po fazę wykończenia i skompletowania), lub w których obrocie na rynku użytkownik uczestniczy (np. w drodze świadczenia różnorakich usług). W sekcji opisać można zarówno produkty finalne (rynkowe), jak i wyroby podlegające dalszemu procesowi przetwórczemu. Każdy produkt można opisać m.in. za pomocą następujących danych:

  • nazwa i opis,
  • główne przeznaczenie,
  • opis grupy docelowej (klienci / odbiorcy),
  • informacje o jakości (certyfikaty, spełnienie norm itp.),
  • dostępność produktu,
  • funkcja dodania zdjęć,
  • opis wg słów kluczowych, obszarów KET i zmodyfikowanej listy OECD.