Funkcje Bazy KET

Praca on-line może być pierwszym krokiem do rozpoczęcia udanej współpracy z innymi użytkownikami Bazy KET. Poprzez specjalną aplikację przypisaną do Twojego profilu pn.: „wirtualny pokój pracy” możesz wspólnie z wybranymi użytkownikami (posiadającymi dostęp do pokoju) dzielić się wiedzą i oświadczeniem, przygotować wspólnie aplikację na konkurs lub ofertę na przetarg.

W pokoju możesz wymieniać się z innymi użytkownikami Bazy KET plikami tekstowymi i graficznymi. Zapomnij o problemach z przesyłaniem zbyt dużych załączników tradycyjnym mailem! Dzięki wirtualnemu pokojowi nie tylko wyślesz do innych duży dokument, ale wspólnie z zaproszonymi do pokoju użytkownikami możesz go edytować, nie obawiając się utraty poprzedniej wersji (w pokoju zachowają się wszystkie wersje archiwalne, które podlegały zmianom).

Gdy znajdziesz się w potrzebie przedyskutowania naglących kwestii skorzystaj z funkcji forum dyskusyjnego, dostępnej w Twoim wirtualnym pokoju. A gdy przyjdzie już czas na przejście do pracy off-line – telefon i lokalizację użytkownika na wirtualnej mapie znajdziesz w danych adresowych w głównej części jego profilu.