Funkcje Bazy KET

Sekcja profilu pn.: „Reklama” pozwala użytkownikom na zamieszczenie w formie tekstowej i graficznej reklamy ich produktów lub usług. Dodając sekcję do profilu podnosimy jego walor estetyczny i zachęcamy innych użytkowników do odwiedzenia właśnie nas w Bazie KET. Wprowadzona przez nas reklama pojawiać się będzie w widoku głównym profilu w postaci dynamicznego pola. Jeżeli wprowadzimy więcej niż jedną pozycję, wówczas co kilka sekund nastąpi zmiana reklamy w wyświetlanym obszarze.