Funkcje Bazy KET

Sekcja profilu pn.: „Usługi wykonania dokumentacji technicznej” pozwala na zamieszczenie informacji o oferowanej (lub poszukiwanej) usłudze w zakresie wykonania dokumentacji technicznej (np. dotyczącej części, zespołów, maszyn, urządzeń, obiektów budowlanych itp.) w różnych formatach (np. 2 i 3D) i różnym obszarze tematycznym. Dedykowana jest zwłaszcza użytkownikom, którzy przygotowują się do realizacji inwestycji wymagających na etapie ofertowym złożenia odpowiedniej dokumentacji technicznej, a z uwagi na ograniczone środki, lub brak odpowiednio przeszkolonego personelu, nie są w stanie samodzielnie podołać temu zadaniu. Sekcja jest również przeznaczona dla użytkowników, którzy chcieliby wyjść z ofertą np. przetwarzania do wersji elektronicznej dokumentacji technicznej wykonanej odręcznie, lub tworzenia dokumentacji w postaci wektorowej (CAD). Jednorazowe otwarcie sekcji pozwala na wprowadzenie i opisanie jednej usługi wykonania dokumentacji technicznej m.in. za pomocą następujących danych:

  • nazwa, opis,
  • typ usługi (poszukuję / oferuję),
  • język w jakim wykonana będzie dokumentacja,
  • opis wg słów kluczowych, obszarów KET i zmodyfikowanej listy OECD.