Funkcje Bazy KET

Sekcja profilu pn.: „Usługi wsparcia komercjalizacji wyników badań” została stworzona z myślą o użytkownikach poszukujących możliwości dokonania śmiałych inwestycji w prace badawczo-rozwojowe oraz innowacyjne przedsięwzięcia. Jest to również sekcja dedykowana tym wszystkim, którzy prowadząc badania głęboko wierzą nie tylko w ich sens i użyteczny społecznie lub gospodarczo wymiar wyników, ale również przewidują ich komercyjny sukces na runku. Jednorazowe otwarcie sekcji pozwala na wprowadzenie i opisanie jednej usługi wsparcia komercjalizacji wyników badań m.in. za pomocą następujących danych:

  • nazwa, opis,
  • typ usługi (poszukuję / oferuję),
  • stan prac wymagających wsparcia,
  • rodzaj wsparcia,
  • opis wg słów kluczowych, obszarów KET i zmodyfikowanej listy OECD.