Funkcje Bazy KET

Sekcja profilu pn.: „Usługi eksperckie” dedykowana jest użytkownikom, którzy prowadząc działalność badawczo-rozwojową lub gospodarczą zdobyli bogate doświadczenie oraz wiedzę i są uważani za specjalistów w swojej dziedzinie. Ponadto sekcja dedykowana jest zwłaszcza tym, którzy mają doświadczenie w pełnieniu roli eksperta przy ocenie wniosków lub inwestycji w zakresie B+R i działalności przemysłowej, zwłaszcza w obszarze zaawansowanej techniki, oraz którzy chcieliby zaoferować swoje wsparcie (niekomercyjnie, lub odpłatnie) innym użytkownikom bazy. Jednorazowe otwarcie sekcji pozwala na wprowadzenie i opisanie jednej usługi eksperckiej m.in. za pomocą następujących danych:

  • nazwa, opis,
  • typ usługi (poszukuję / oferuję),
  • wykonanie ekspertyz pisemnych / udział w pracach zespołów,
  • język wykonywanej ekspertyzy,
  • opis wg słów kluczowych, obszarów KET i zmodyfikowanej listy OECD.