Funkcje Bazy KET

Sekcja profilu pn.: „Usługi certyfikacji” dedykowana jest podmiotom, które jako akredytowane jednostki certyfikujące prowadzą certyfikację np.: produktów, usług lub technologii. Niniejsza sekcja profilu przeznaczona jest dla jednostek certyfikujących, które uzyskały akredytację np. Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), oraz dla tych użytkowników, którzy aktywnie poszukują usług w zakresie certyfikacji. Jednostki certyfikujące posiadają uprawnienia do kontroli, wydawania i cofania certyfikatów zgodności w zakresie np. produkcji, przetwarzania i wprowadzania określonych wyrobów do powszechnego obiegu. Wiele podmiotów akredytowanych w PCA posiada również uprawniania do certyfikacji w zakresie standardów międzynarodowych. Należy pamiętać, że certyfikacja jest dobrowolna, lecz dzięki jej przeprowadzeniu możliwa jest ocena zgodności procesu lub usługi z wyspecyfikowanymi wymogami, co może mieć duże znaczenia dla osiągnięcia sukcesów w prowadzonej działalności gospodarczej. Jednorazowe otwarcie sekcji pozwala na wprowadzenie i opisanie jednej usługi certyfikacji m.in. za pomocą następujących danych:

  • nazwa, opis,
  • przedmiot certyfikacji,
  • typ usługi (poszukuję / oferuję),
  • nazwa i symbol procedury certyfikacji,
  • opis wg słów kluczowych, obszarów KET i zmodyfikowanej listy OECD.