Szukaj

HealthCare Technologies Solutions Polska Sp.z o.o.

Dane adresowe przedsiębiorstwa
Ulica: 
Fabryczna
Numer domu: 
10
Kod: 
53-609
Miejscowość: 
Wrocław
województwo: 
dolnośląskie
Telefon: 
71/780 25 70
Fax: 
71/780 25 77
E-mail: 
office@e-hts.pl
Strona www: 

http://www.e-hts.pl/

Osoba do kontaktów
Imię: 
Dariusz
Nazwisko: 
Gajewski
E-mail: 
office@e-hts.pl
Opis działalności
Priorytetowym przedsięwzięciem biznesowym HTS Polska jest dostarczanie rozwiązań dotyczących wewnątrzszpitalnej logistyki leków, a szczególnie automatyczna dystrybucja leków w dawkach indywidualnych dla pacjenta. tzw. .Automated Dose Dispensing. Jest to podejście do zarządzania lekiem, które przynosi rewolucyjną zmianę w szpitalu lub aptece otwartej. Systemy klasy Dose Dispensing to przede wszystkim znacząca poprawa jakości leczenia w szpitalu poprzez podniesienie indywidualnej opieki nad pacjentem, radykalne zmniejszenie błędów w podawaniu leków, odciążenie personelu pielęgniarskiego od prac związanych z codziennym rozdawaniem leków i przeznaczenie tego czasu na opiekę nad chorymi. Znaczącą korzyścią jest również włączenie farmaceuty klinicznego w procesie leczenia.
Działalność gospodarcza
Forma prawna: 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zasięg działalności: 
nieokreślony

Obszary działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Słowa kluczowe opisujące działalność gospodarczą przedsiębiorstwa