Szukaj

Instrukcja korzystania z Bazy KET

Rozdział V. Załączniki do Instrukcji

1. Wykaz pól tekstowych, których wypełnienie jest wymagane podczas korzystania z aplikacji bazy.

 1. Profil Użytkownika:
  1. Przedsiębiorstwo:
   1. Pola w profilu – dane podstawowe:
    1. Nazwa,
    2. Ulica,
    3. Nr domu,
    4. Kod,
    5. Miejscowość,
    6. Województwo,
    7. Strona www przedsiębiorstwa,
    8. E-mail przedsiębiorstwa,
    9. Imię osoby do kontaktu,
    10. Nazwisko osoby do kontaktu,
    11. E-mail osoby do kontaktu,
    12. Typ przedsiębiorstwa,
    13. Zasięg działalności,
    14. Data rozpoczęcia działalności,
    15. Słowa kluczowe,
    16. Obszar wg OECD,
   2. Aplikacja „Moje konto”:
    1. Adres e-mail,
    2. Hasło,
    3. Potwierdź hasło
  2. Zespół badawczy:
   1. Pola w profilu – dane podstawowe:
    1. Nazwa zespołu,
    2. Ulica,
    3. Nr domu,
    4. Kod,
    5. Miejscowość,
    6. Województwo,
    7. Strona www zespołu,
    8. E-mail zespołu,
    9. Imię osoby do kontaktu ,
    10. Nazwisko osoby do kontaktu,
    11. E-mail osoby do kontaktu,
    12. Forma działalności – przy zaznaczeniu „zespół w strukturze organizacyjnej” polem wymaganym jest również: „Nazwa i adres zespołu w strukturze organizacyjnej”,
    13. Zasięg prowadzonych badań,
    14. Słowa kluczowe,
    15. Obszar wg OECD,
   2. Aplikacja „Moje konto”:
    1. Adres e-mail,
    2. Hasło,
    3. Potwierdź hasło.
 2. Profil Użytkownika (zarówno dla Zespołu badawczego i Przedsiębiorcy) – aplikacja „Rozbuduj swój profil” – dane szczegółowe w sekcjach profilu:
  1. Aparatura
   1. Nazwa aparatury,
   2. Słowa kluczowe,
   3. Obszary wg OECD,
  2. Projekty
   1. Tytuł projektu,
   2. Zespół realizujący,
   3. Projekt dotyczy,
   4. Rola pełniona w projekcie,
   5. Źródło finansowania,
   6. Słowa kluczowe,
   7. Obszary wg OECD
  3. Oferty licencyjne
   1. Tytuł oferty,
   2. Typ oferty,
   3. Słowa kluczowe,
   4. Obszary wg OECD,
  4. Prawa autorskie
   1. Tytuł praw autorskich,
   2. Słowa kluczowe,
   3. Obszary wg OECD,
  5. Procesy technologiczne
   1. Nazwa procesu technologicznego,
   2. Słowa kluczowe,
   3. Obszary wg OECD,
  6. Usługi certyfikacji
   1. Nazwa usługi certyfikacji,
   2. Typ usługi,
   3. Usługa wykonana w języku,
   4. Słowa kluczowe,
   5. Obszary wg OECD,
  7. Usługi eksperckie
   1. Nazwa usługi,
   2. Typ usługi,
   3. Wykonanie pisemnej ekspertyzy,
   4. Czynny udział w pracach zespołów ekspertów,
   5. Ekspertyza w języku,
   6. Słowa kluczowe,
   7. Obszary wg OECD,
  8. Usługi wsparcia komercjalizacji wyników badań
   1. Nazwa usługi,
   2. Typ usługi,
   3. Aktualny stan prac wymagających wsparcia,
   4. Typ wsparcia,
   5. Słowa kluczowe,
   6. Obszary wg OECD,
  9. Usługi wykonania badań
   1. Nazwa usługi,
   2. Typ usługi,
   3. Słowa kluczowe,
   4. Obszary wg OECD,
  10. Usługi wykonania dokumentacji technicznej
   1. Nazwa usługi,
   2. Typ usługi,
   3. Dokumentacja wykonana w języku,
   4. Słowa kluczowe,
   5. Obszary wg OECD.
 3. Formularz Rejestracyjny dla przyszłych Użytkowników Zewnętrznych:
  1. Imię,
  2. Nazwisko,
  3. E-mail,
  4. Jaki kod znajduje się na obrazku?
 4. Formularz Aplikacyjny dla przyszłych Użytkowników Posiadających Profil:
  1. Imię,
  2. Nazwisko,
  3. E-mail,
  4. Obszar wg OECD
  5. Jaki kod znajduje się na obrazku?
  6. Dla typu formularza aplikacyjnego – „Zespół badawczy”:
   1. Nazwa zespołu,
   2. Nazwa instytucji, w której strukturze zespół istnieje,
   3. Telefon osoby do kontaktu,
   4. Strona www zespołu,
   5. Obszar działalności B+R – opis,
   6. Ulica
   7. Nr domu,
   8. Kod,
   9. Miejscowość,
   10. Województwo.
   11. Dla typu formularza aplikacyjnego – „Przedsiębiorca”:
    1. Nazwa przedsiębiorstwa,
    2. KRS lub numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
    3. Telefon osoby do kontaktu,
    4. Strona www przedsiębiorstwa,
    5. Obszar działalności gospodarczej przedsiębiorstwa – opis,
    6. Ulica,
    7. Nr domu,
    8. Kod,
    9. Miejscowość,
    10. Województwo,
 5. Formularz Kontaktowy:
  1. Twoje imię i nazwisko,
  2. Twój adres e-mail,
  3. Temat,
  4. Rodzaj zapytania,
  5. Treść wiadomości,
  6. Jaki kod znajduje się na obrazku?
 6. Aplikacja „Zapomniałem hasło”:
  1. Nazwa użytkownika lub adres e-mail.

Obszary wg listy OECD z poziomu II

 1. Matematyka
 2. Komputery i informatyka
 3. Fizyka
 4. Chemia
 5. Ziemia i środowisko
 6. Biologia
 7. Inne technologie w obszarze przyrodniczym
 8. Inżynieria lądowa
 9. Elektrotechnika, elektronika, inż. informatyczna
 10. Inżynieria mechaniczna
 11. Inżynieria chemiczna
 12. Inżynieria materiałowa
 13. Inżynieria medyczna
 14. Inżynieria środowiska
 15. Biotechnologia
 16. Nanotechnologia
 17. Medycyna ogólna
 18. Medycyna kliniczna
 19. Ochrona zdrowia
 20. Rolnictwo, leśnictwo i weterynaria
 21. Społeczeństwo, ekonomia, humanistyka

Obszary wg listy OECD z poziomu III przyporządkowane do określonego obszaru z poziomu II

POZIOM II POZIOM III
 • Matematyka
 • matematyka czysta
 • matematyka stosowana
 • statystyka i rachunek prawdopodobieństwa
 • Komputery i informatyka
 • nauka o komputerach
 • informatyka
 • bioinformatyka
 • Fizyka
 • fizyka atomowa i molekularna
 • fizyka chemiczna
 • fizyka materii skondensowanej
 • fizyka cząstek elementarnych i pól
 • fizyka jądrowa
 • fizyka płynów i plazmy (w tym fizyka powierzchni)
 • optyka (w tym laserowa i kwantowa)
 • akustyka
 • astronomia, astrofizyka
 • Chemia
 • chemia organiczna
 • chemia nieorganiczna
 • chemia jądrowa
 • chemia fizyczna
 • nauka o polimerach
 • elektrochemia
 • chemia koloidalna
 • chemia analityczna
 • Ziemia i środowisko
 • mineralogia
 • paleontologia
 • geochemia i geofizyka
 • geografia fizyczna
 • geologia
 • wulkanologia
 • meteorologia
 • badania klimatyczne
 • oceanografia
 • hydrologia i zasoby wodne
 • Biologia
 • biologia komórkowa
 • mikrobiologia
 • wirusologia
 • biochemia
 • biologia molekularna
 • mykologia
 • biofizyka
 • genetyka i dziedziczenie
 • biologia reprodukcyjna
 • biologia rozwojowa
 • roślinoznawstwo i botanika
 • zoologia
 • ornitologia
 • entomologia
 • biologia behawioralna
 • biologia morska
 • biologia słodkowodna
 • limnologia
 • ekologia
 • zachowanie bioróżnorodności
 • biologia ewolucyjna
 • inne problemy biologii
 • Inne technologie w obszarze przyrodniczym
 • inne technologie w obszarze przyrodniczym
 • Inżynieria lądowa
 • inżynieria lądowa
 • inżynieria architektury
 • inżynieria budowlana
 • inżynieria miejska i strukturalna
 • inżynieria transportu
 • Elektrotechnika, elektronika, inż. informatyczna
 • Elektrotechnika i elektronika
 • robotyka i automatyka
 • systemy automatyzacji i kontroli
 • inżynieria i systemy łączności
 • telekomunikacja
 • sprzęt komputerowy i architektura komputerów
 • Inżynieria mechaniczna
 • inżynieria mechaniczna
 • mechanika stosowana
 • termodynamika
 • inżynieria lotnicza
 • inżynieria kosmiczna
 • inżynieria jądrowa
 • inżynieria dźwięku
 • analiza niezawodności
 • Inżynieria chemiczna
 • inżynieria chemiczna roślin
 • inżynieria chemiczna produktów
 • inżynieria procesów chemicznych
 • Inżynieria materiałowa
 • inżynieria materiałowa
 • ceramika
 • owłoki
 • warstwy
 • kompozyty
 • papier
 • drewno
 • tekstylia (w tym syntetyczne barwniki)
 • farby
 • włókna
 • Inżynieria medyczna
 • inżynieria medyczna
 • medyczna technika laboratoryjna
 • Inżynieria środowiska
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria geologiczna
 • geotechnika
 • inżynieria naftowa (paliwa, ropa naftowa)
 • energetyka i paliwa
 • teledetekcja
 • górnictwo i kopalnictwo
 • inżynieria morska
 • statki morskie
 • inżynieria oceaniczna
 • Biotechnologia
 • biotechnologia środowiskowa
 • biotechnologia przemysłowa
 • technologie bioprzetwarzania
 • biokataliza
 • fermentacja
 • bioprodukty
 • biomateriały
 • biotworzywa
 • biopaliwa
 • biorolnictwo
 • biotechnologia rolnicza
 • biotechnologia żywności
 • technologia modyfikacji genetycznych
 • farmakogenomika
 • diagnostyka genetyczna
 • Nanotechnologia
 • nanomateriały
 • nanoprocesy
 • Medycyna ogólna
 • anatomia
 • morfologia
 • genetyka ludzka
 • immunologia
 • neuronauki
 • farmakologia i farmacja
 • chemia medyczna
 • toksykologia
 • fizjologia
 • patologia
 • Medycyna kliniczna
 • andrologia
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria
 • serce i układ sercowo-naczyniowy
 • choroba tętnic obwodowych
 • hematologia
 • układ oddechowy
 • intensywna terapia
 • anestezjologia
 • ortopedia
 • chirurgia
 • radiologia
 • medycyna jądrowa
 • medycyna obrazowa
 • transplantacja
 • stomatologia
 • dermatologia
 • choroby weneryczne
 • alergologia
 • reumatologia
 • endokrynologia
 • gastroenterologia
 • hepatologia
 • urologia i nefrologia
 • onkologia
 • okulistyka
 • otorynolaryngologia
 • psychiatria
 • neurologia kliniczna
 • geriatria i gerontologia
 • medycyna ogólna
 • medycyna wewnętrzna
 • medycyna sądowa
 • inne dziedziny medycyny klinicznej
 • medycyna integracyjna i komplementarna
 • Ochrona zdrowia
 • usługi zdrowotne
 • pielęgniarstwo
 • żywienie
 • dietetyka
 • zdrowie publiczne
 • zdrowie środowiskowe
 • medycyna tropikalna
 • parazytologia
 • choroby zakaźne
 • epidemiologia
 • choroby zawodowe
 • uzależnienia
 • Rolnictwo, leśnictwo i weterynaria
 • rolnictwo
 • leśnictwo
 • rybołówstwo
 • gleboznawstwo
 • ogrodnictwo
 • agronomia
 • hodowla roślin
 • ochrona roślin
 • hodowla zwierząt
 • mleczarstwo
 • weterynaria
 • inne technologie rolnicze
 • Społeczeństwo, ekonomia, humanistyka
 • psychologia
 • pedagogika
 • ekonomia
 • ekonometria
 • stosunki przemysłowe
 • biznes
 • zarządzanie
 • administracja publiczna
 • teoria organizacji
 • socjologia
 • demografia
 • antropologia
 • etnologia
 • prawo
 • geografia gospodarcza i kulturowa
 • urbanistyka
 • planowanie transportu
 • media i komunikacja społeczno-kulturalna
 • filozofia i etyka
 • językoznawstwo i literatura
 • historia i sztuka
 • archeologia

Lista form prawnych zamieszczona w słowniku bazy pn.: „Forma prawna”

 1. organ władzy, administracji rządowej
 2. organ kontroli państwowej i ochrony prawa
 3. wspólnota samorządowa - gmina
 4. wspólnota samorządowa - powiat
 5. wspólnota samorządowa - województwo
 6. sąd i trybunał
 7. Skarb Państwa
 8. spółka partnerska
 9. spółka akcyjna
 10. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 11. spółka jawna
 12. spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC
 13. spółka komandytowa
 14. spółka komandytowo-akcyjna
 15. spółka przewidziana przepisami innych ustaw niż Kodeks handlowy i Kodeks cywilny
 16. inne formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach
 17. przedsiębiorstwo państwowe
 18. państwowa jednostka organizacyjna
 19. gminna samorządowa jednostka organizacyjna
 20. powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna
 21. wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna
 22. spółdzielnia
 23. fundacja
 24. fundusz
 25. Kościół Katolicki
 26. inne kościoły i związki wyznaniowe
 27. stowarzyszenie
 28. organizacja społeczna oddzielnie nie wymieniona
 29. związek zawodowy
 30. organizacja pracodawców
 31. samorząd gospodarczy i zawodowy
 32. wspólnota mieszkaniowa
 33. bez szczególnej formy prawnej
 34. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
 35. niepubliczny zakład opieki zdrowotnej
 36. publiczny zakład opieki zdrowotnej
 37. jednostka naukowa
 38. uczelnia wyższa
 39. szkoła lub placówka oświatowa