Szukaj

Instrukcja korzystania z Bazy KET

Rozdział IV. Wyszukiwanie danych w Bazie KET

1. Informacje ogólne nt. wyszukiwania danych

 1. Przeglądanie przez Użytkowników zasobów danych Bazy KET jest możliwe dzięki aplikacji wyszukiwania danych.
 2. Aplikacja wyszukiwania danych jest dostępna (tylko po wcześniejszym zalogowaniu się do bazy) dla:
  1. Użytkowników Zewnętrznych,
  2. Użytkowników Posiadających Profile.
 3. Po zalogowaniu się do bazy aplikacja wyszukiwania danych umieszczona jest w lewej, górnej części
  ekranu i składa się z:
  1. aplikacji wyszukiwania prostego,
  2. aplikacji wyszukiwania zaawansowanego,
  3. aplikacji wyszukiwania wg katalogów danych.

2. Aplikacja wyszukiwania prostego

 1. Użytkownik wprowadza szukane słowo (lub frazę) w pole tekstowe pn.: „Szukaj”.
 2. System bazy wyświetla rezultat wyszukiwania w formie listy wyników, rozpoczynając od danych ostatnio wprowadzonych do bazy przez Użytkowników.
 3. Przejście do szczegółowego opisu konkretnego wyniku wyszukiwania następuje po kliknięciu w nazwę wyniku podaną w kolumnie pn.: „Tytuł”.
 4. Dodatkowe wartości przypisane każdemu z wyników podane są w kolumnach:
  1. pn.: „Typ” – w której umieszczony jest link do folderu (lub sekcji folderu), w którym zapisany jest wynik (np. „Aparatura”, „Usługi eksperckie” itp.),
  2. pn.: „Autor” – w której umieszczony jest link do profilu Użytkownika, który wprowadził wyszukany wynik do bazy (link prowadzi do głównej strony profilu tego Użytkownika).

3. Aplikacja wyszukiwania zaawansowanego

 1. Tryb przeszukiwania danych:
  1. wg wprowadzonych słów lub fraz,
  2. wg słów kluczowych wprowadzonych przez innych użytkowników,
  3. wg obszarów KET, lub obszarów B+R / działalności gospodarczej określonych wg listy OECD, wcześniej zdefiniowanych przez innych użytkowników.
 2. Wyszukiwanie słów lub fraz wprowadzonych przez Użytkownika:
  1. Użytkownik korzysta z pola o nazwie: „Wyszukiwanie słów / fraz „.
  2. Użytkownik wprowadza szukane słowo lub frazę w pole tekstowe pn.: „Wpisz słowo/frazę” i jednocześnie wybiera sposób przeszukiwania danych spośród dostępnych (wybór z listy rozwijanej pn.: „Sposób wyszukiwania”):
   1. dane zawierające wszystkie wpisane słowa,
   2. dane zawierające całą wpisaną frazę,
   3. dane zawierające przynajmniej jedno ze słów.
  3. Sposób wyświetlenia wyników i drogi dojścia do wyniku są analogiczne, jak dla aplikacji wyszukiwania prostego.
 3. Wyszukiwanie wg słów kluczowych wprowadzonych wcześniej przez innych Użytkowników:
  1. Użytkownik korzysta z pola o nazwie: „Szukanie wg słów kluczowych wcześniej zdefiniowanych przez innych użytkowników.”
  2. Użytkownik wybiera słowo spośród listy słów kluczowych wcześniej wprowadzonych (tj. zdefiniowanych) przez innych Użytkowników, którzy tymi słowami scharakteryzowali wprowadzane przez siebie dane do bazy.
  3. Słowa wprowadzone przez innych użytkowników podzielone są na następujące grupy słów kluczowych:
   1. kluczowe obszary B+R / działalności gospodarczej,
   2. aparatura,
   3. projekty,
   4. usługi o charakterze eksperckim,
   5. usługi wykonania dokumentacji technicznej,
   6. usługi wsparcia komercjalizacji wyników badań,
   7. usługi certyfikacji,
   8. usługi wykonania badań,
   9. usługi certyfikacji,
   10. oferty licencyjne,
   11. procesy technologiczne,
  4. Po kliknięciu w wybrane słowo system bazy wyświetla wyniki w sposób analogiczny, jak dla aplikacji wyszukiwania prostego.
 4. Wyszukiwanie wg obszarów KET, lub obszarów B+R / działalności gospodarczej określonych wg listy OECD, wcześniej zdefiniowanych przez innych użytkowników:
  1. Użytkownik korzysta z pola o nazwie: „Szukanie wg obszarów KET, lub obszarów B+R / działalności gospodarczej określonych wg listy OECD zdefiniowanych przez innych użytkowników”.
  2. Użytkownik wybiera obszar z listy obszarów, które podzielone są na dwie grupy:
   1. „Obszary wg KET”,
   2. „Obszary wg OECD”.
  3. System bazy wyświetla rezultaty w postaci listy wyników – są to dane opisane przez Użytkowników poprzez przyporządkowanie odpowiedniego obszaru KET, lub OECD .
  4. Po kliknięciu w wybrane słowo system bazy wyświetla wyniki w sposób analogiczny, jak dla aplikacji wyszukiwania prostego.

4. Aplikacja wyszukiwania wg katalogów danych

 1. Informacje ogólne:
  1. Użytkownik może precyzyjnie opisać poszukiwane dane w ramach dostępnych 12 katalogów danych.
  2. Do katalogu przypisany jest określony zbiór danych, wprowadzonych uprzednio do bazy przez Użytkowników Posiadających Profil lub Administratora Bazy (np. w „katalogu aparatur” Użytkownik może za pomocą dostępnych funkcji opisać szukaną aparaturę, wówczas system przeszuka zasoby danych bazy tylko w zbiorze danych przypisanym do aparatur).
 2. Katalogi danych: Użytkownik może skorzystać z następujących katalogów danych, w ramach których ma do wyboru następujące funkcje:
 1. Katalog pn.: „Wyszukaj w katalogu zespołów badawczych”:

  1. „Zespół zarejestrowany w bazie po:” – możliwość wyszukania zespołu badawczego po dacie jego wprowadzenia do zasobów bazy (datę należy wpisać wg formatu: rrrr-mm-dd).
  2. „Typ zespołu:” – możliwość zaznaczenia:
   1. „zespół zadaniowy” – oznacza zespół powołany (np. przez kilka podmiotów / osób) tylko dla celów realizacji określonego przedsięwzięcia
   2. „zespół w strukturze organizacyjnej” – oznacza zespół będący stałą częścią struktury innego podmiotu (np. zespół badawczy w strukturze uczelni wyższej lub instytutu badawczego).
  3. „Zasięg prowadzonych badań:” – możliwość zaznaczenia:
   1. „krajowy”,
   2. „międzynarodowy”.
  4. „Posiadane certyfikaty / akredytacje:” – możliwość wpisania w polu tekstowym nazwy certyfikatu / akredytacji.
  5. „Obszar działalności B+R wg obszaru KET:” – możliwość wyboru poziomu I charakteryzującego obszar działalności B+R zespołu wg listy KET.
  6. „Obszar działalności B+R wg obszaru OECD:” – możliwość wyboru poziomów II i III charakteryzujących obszar działalności B+R zespołu wg listy OECD.
  7. „Słowa kluczowe dot. działalności B+R Zespołu:” – możliwość wprowadzenia słów kluczowych w polu tekstowym. Wpisane słowa należy oddzielić przecinakami. Podczas wpisywania system bazy podpowiada pasujące wyrazy. Można wprowadzić maksymalnie 5 słów kluczowych.
 2. Katalog pn.: „Wyszukaj w katalogu przedsiębiorstw”:

  1. „Typ przedsiębiorstwa:” – możliwość dokonania wyboru pomiędzy:
   1. „mikro (do 9 pracowników)”,
   2. „małe (od 10 do 49 pracowników)”,
   3. „średnie (od 50 do 249 pracowników)”,
   4. „duże (powyżej 250 pracowników)”.
  2. „Zasięg działalności:” – możliwość zaznaczenia:
   1. „krajowy”,
   2. „międzynarodowy”.
  3. „Rozpoczęcie działalności gospodarczej po:” – możliwość wprowadzenia daty rozpoczęcia działalności gospodarczej (datę należy wprowadzić wg formatu rrrr-mm-dd).
  4. „Przedsiębiorstwo zarejestrowane w bazie po:” – możliwość wyszukania przedsiębiorstwa po dacie jego wprowadzenia do zasobów bazy (datę należy wpisać wg formatu: rrrr-mm-dd).
  5. „Posiadane certyfikaty / akredytacje:” – możliwość wpisania w polu tekstowym nazwy certyfikatu / akredytacji.
  6. „Obszar działalności gospodarczej wg obszaru KET:” – możliwość wyboru poziomu I charakteryzującego obszar działalności gospodarczej przedsiębiorstwa wg listy KET.
  7. „Obszar działalności gospodarczej wg obszaru OECD:” – możliwość wyboru poziomów II i III charakteryzujących obszar działalności gospodarczej przedsiębiorstwa wg listy OECD.
  8. „Słowa kluczowe dot. działalności gospodarczej przedsiębiorstwa:” – możliwość wprowadzenia słów kluczowych w polu tekstowym. Wpisane słowa należy oddzielić przecinakami. Podczas wpisywania system bazy podpowiada pasujące wyrazy. Można wprowadzić maksymalnie 5 słów kluczowych.
 3. Katalog pn.: „Wyszukaj w katalogu procesów technologicznych”:

  1. „Proces wprowadzony do danych bazy po:” – możliwość wyszukania procesu po dacie jego wprowadzenia do zasobów bazy (datę należy wpisać wg formatu: rrrr-mm-dd).
  2. „Nazwa procesu technologicznego:” – możliwość wprowadzenia w polu tekstowym nazwy procesu.
  3. „Warunki udostępniania:” – możliwość zaznaczenia:
   1. „usługa niekomercyjna” - oznacza udostępnienie procesu nieodpłatnie, np. w drodze porozumienia o współpracy, lub podczas realizacji wspólnych projektów (przedsięwzięć),
   2. „udostępnienie płatne” - oznacza odpłatne udostępnienie procesu, na warunkach, które strony określą w drodze indywidualnego kontaktu.
  4. „Obszar zastosowania procesu wg obszaru KET:” – możliwość wyboru poziomu I charakteryzującego obszar zastosowania procesu technologicznego wg listy KET.
  5. „Obszary zastosowania procesu wg obszaru OECD:” – możliwość wyboru poziomów II i III charakteryzujących obszar zastosowania procesu technologicznego wg listy OECD.
  6. „Słowa kluczowe dot. możliwości zastosowania procesu technologicznego:” – możliwość wprowadzenia słów kluczowych w polu tekstowym. Wpisane słowa należy oddzielić przecinakami. Podczas wpisywania system bazy podpowiada pasujące wyrazy. Można wprowadzić maksymalnie 5 słów kluczowych.
 4. Katalog pn.: „Wyszukaj w katalogu aparatur”:

  1. „Data wprowadzenia aparatury do danych bazy od:” – możliwość wyszukania aparatury po dacie jej wprowadzenia do zasobów bazy (datę należy wpisać wg formatu: rrrr-mm-dd).
  2. „Warunki udostępniania:” – możliwość zaznaczenia:
   1. „usługa niekomercyjna” - oznacza udostępnienie aparatury nieodpłatnie, np. w drodze porozumienia o współpracy, lub podczas realizacji wspólnych projektów (przedsięwzięć),
   2. „udostępnienie płatne” - oznacza odpłatne udostępnienie aparatury, na warunkach, które strony określą w drodze indywidualnego kontaktu.
  3. „Nazwa aparatury:” – możliwość wprowadzenia w polu tekstowym nazwy aparatury.
  4. „Opis i parametry aparatury:” – możliwość wprowadzenia w polu tekstowym opisu i parametrów aparatury.
  5. „Obszar zastosowania aparatury wg obszaru KET:” – możliwość wyboru poziomu I charakteryzującego obszar zastosowania aparatury wg listy KET.
  6. „Obszary zastosowania aparatury wg obszaru OECD:” – możliwość wyboru poziomów II i III charakteryzujących obszar zastosowania aparatury wg listy OECD.
  7. „Słowa kluczowe dot. obszaru zastosowania aparatury:” – możliwość wprowadzenia słów kluczowych w polu tekstowym. Wpisane słowa należy oddzielić przecinakami. Podczas wpisywania system bazy podpowiada pasujące wyrazy. Można wprowadzić maksymalnie 5 słów kluczowych.
 5. Katalog pn.: „Wyszukaj w katalogu projektów”:

  1. „Zespół realizujący:” – możliwość zaznaczenia:
   1. „krajowy”,
   2. „międzynarodowy”.
  2. „Data realizacji projektu do:” – możliwość określenia roku zakończenia realizacji szukanego projektu.
  3. „Źródło finansowania:” – możliwość zaznaczenia:
   1. „środki własne”,
   2. „środki publiczne”,
   3. „inne”.
  4. „Tytuł projektu:” – możliwość wpisania (w polu tekstowym) tytuł projektu.
  5. „Opis projektu:” – możliwość wprowadzenia (w polu tekstowym) opisu zakresu tematycznego projektu.
  6. „Akronim projektu:” – możliwość wprowadzenia (w polu tekstowym) akronimu projektu.
  7. „Projekt dotyczy:”- możliwość zaznaczenia:
   1. „produktu”,
   2. „technologii”,
   3. „usługi”,
   4. „inne”.
  8. „Budżet projektu [PLN] w przedziale od – do:” – możliwość określenia przedziału budżetu projektu.
  9. „Obszar tematyczny projektu wg obszaru KET:” – możliwość wyboru poziomu I charakteryzującego obszar B+R, którego dotyczy projekt wg listy KET.
  10. „Obszary tematyczny projektu wg obszaru OECD:” – możliwość wyboru poziomów II i III charakteryzujących obszar B+R, którego dotyczy projekt wg listy OECD.
  11. „Słowa kluczowe dot. zakresu tematycznego projektu:” – możliwość wprowadzenia słów kluczowych w polu tekstowym. Wpisane słowa należy oddzielić przecinakami. Podczas wpisywania system bazy podpowiada pasujące wyrazy. Można wprowadzić maksymalnie 5 słów kluczowych.
 6. Katalog pn.: „Wyszukaj w katalogu praw autorskich”:

  1. „Opis oferty:” – możliwość wprowadzenia (w polu tekstowym) opisu zastosowania przedmiotu, którego dotyczą prawa autorskie.
  2. „Informacje o prawach autorskich wprowadzone do bazy po:” – możliwość wyszukania oferty po dacie jej wprowadzenia do zasobów bazy (datę należy wpisać wg formatu: rrrr-mm-dd).
  3. „Zakres tematyczny oferty wg obszaru KET:” – możliwość wyboru poziomu I charakteryzującego obszar zastosowania przedmiotu, którego dotyczą oferowane prawa autorskie wg listy KET.
  4. „Zakres tematyczny oferty wg obszaru OECD:” – możliwość wyboru poziomów II i III charakteryzujących obszar zastosowania przedmiotu, którego dotyczą oferowane prawa autorskie wg listy OECD.
  5. „Słowa kluczowe dot. zakresu tematycznego oferty:” – możliwość wprowadzenia słów kluczowych w polu tekstowym. Wpisane słowa należy oddzielić przecinakami. Podczas wpisywania system bazy podpowiada pasujące wyrazy. Można wprowadzić maksymalnie 5 słów kluczowych.
 7. Katalog pn.: „Wyszukaj w katalogu ofert licencyjnych”:

  1. „Opis oferty:” – możliwość wprowadzenia (w polu tekstowym) opisu obszaru zastosowania / przedmiotu oferty licencyjnej.
  2. „Typ oferty:” – możliwość zaznaczenia:
   1. „Oferuję”,
   2. „Poszukuję”.
  3. „Zakres tematyczny oferty wg obszaru KET:” – możliwość wyboru poziomu I charakteryzującego obszar zastosowania / przedmiot oferty licencyjnej wg listy KET.
  4. „Zakres tematyczny oferty wg obszaru OECD:” – możliwość wyboru poziomów II i III charakteryzujących obszar zastosowania / przedmiot oferty licencyjnej wg listy OECD.
  5. „Słowa kluczowe dot. zakresu tematycznego oferty:” – możliwość wprowadzenia słów kluczowych w polu tekstowym. Wpisane słowa należy oddzielić przecinakami. Podczas wpisywania system bazy podpowiada pasujące wyrazy. Można wprowadzić maksymalnie 5 słów kluczowych.
 8. Katalog pn.: „Wyszukaj w katalogu usług certyfikacji”:

  1. „Usługa wprowadzona do bazy po:” – możliwość wyszukania usługi po dacie jej wprowadzenia do zasobów bazy (datę należy wpisać wg formatu: rrrr-mm-dd).
  2. „Nazwa usługi:” – możliwość wprowadzenia w polu tekstowym nazwy usługi.
  3. „Opis usługi:” – możliwość wprowadzenia w polu tekstowym opisu usługi.
  4. „Usługa dotyczy certyfikacji:” – możliwość zaznaczenia:
   1. „produktu”,
   2. „usługi”,
   3. „technologii”.
  5. „Typ usługi:” – możliwość zaznaczenia:
   1. „oferuję”,
   2. „poszukuję”.
  6. „Usługa wykonana w języku:” – możliwość zaznaczenia:
   1. „polskim”,
   2. „angielskim”,
   3. „innym” – po zaznaczeniu pojawia się lista dostępnych języków, należy wybrać język poprzez kliknięcie w jego nazwę, przy wyborze większej liczby języków należy wybrać ich nazwy przytrzymując jednocześnie klawisz Ctrl.
  7. „Zakres tematyczny usługi wg obszaru KET:” – możliwość wyboru poziomu I charakteryzującego obszar B+R lub działalności gospodarczej, którego dotyczy usługa certyfikacji wg listy KET.
  8. „Zakres tematyczny usługi wg obszaru OECD:” – możliwość wyboru poziomów II i III charakteryzujących obszar B+R lub działalności gospodarczej, którego dotyczy usługa certyfikacji wg listy OECD.
  9. „Słowa kluczowe dot. zakresu tematycznego usługi:” – możliwość wprowadzenia słów kluczowych w polu tekstowym. Wpisane słowa należy oddzielić przecinakami. Podczas wpisywania system bazy podpowiada pasujące wyrazy. Można wprowadzić maksymalnie 5 słów kluczowych.
 9. Katalog pn.: „Wyszukaj w katalogu usług wykonania dokumentacji technicznej”:

  1. „Usługa wprowadzona do bazy po:” – możliwość wyszukania usługi po dacie jej wprowadzenia do zasobów bazy (datę należy wpisać wg formatu: rrrr-mm-dd).
  2. „Opis usługi:” – możliwość wprowadzenia w polu tekstowym opisu usługi.
  3. „Typ usługi:” – możliwość zaznaczenia:
   1. „Oferuję opracowanie dokumentacji technicznej”,
   2. „Poszukuję oferty na opracowanie dokumentacji technicznej”.
  4. „Dokumentacja będzie wykonana w języku:” – możliwość zaznaczenia:
   1. „polskim”,
   2. „angielskim”,
   3. „innym” – po zaznaczeniu pojawia się lista dostępnych języków, należy wybrać język poprzez kliknięcie w jego nazwę, przy wyborze większej liczby języków należy wybrać ich nazwy przytrzymując jednocześnie klawisz Ctrl.
  5. „Zakres tematyczny usługi wg obszaru KET:” – możliwość wyboru poziomu I charakteryzującego obszar B+R / działalności gospodarczej, w którego zakresie wykonana będzie dokumentacja techniczna wg listy KET.
  6. „Zakres tematyczny usługi wg obszaru OECD:” – możliwość wyboru poziomów II i III charakteryzujących obszar B+R / działalności gospodarczej, w którego zakresie wykonana będzie dokumentacja techniczna wg listy OECD.
  7. „Słowa kluczowe dot. zakresu tematycznego usługi:” – możliwość wprowadzenia słów kluczowych w polu tekstowym. Wpisane słowa należy oddzielić przecinakami. Podczas wpisywania system bazy podpowiada pasujące wyrazy. Można wprowadzić maksymalnie 5 słów kluczowych.
 10. Katalog pn.: „Wyszukaj w katalogu usług eksperckich”:

  1. „Usługa wprowadzona do bazy po:” – możliwość wyszukania usługi po dacie jej wprowadzenia do zasobów bazy (datę należy wpisać wg formatu: rrrr-mm-dd).
  2. „Opis usługi:” – możliwość wprowadzenia w polu tekstowym opisu usługi.
  3. „Typ usługi:” – możliwość zaznaczenia:
   1. „Oferuję”,
   2. „Poszukuję”.
  4. „Wykonanie pisemnej ekspertyzy:” – możliwość wyboru pomiędzy:
   1. „TAK”,
   2. „NIE”.
  5. „Czynny udział w pracach zespołów ekspertów:” – możliwość wyboru pomiędzy:
   1. „TAK”,
   2. „NIE”.
  6. „Usługa wykonana w języku:” – możliwość zaznaczenia:
   1. „polskim”,
   2. „angielskim”,
   3. „innym” – po zaznaczeniu pojawia się lista dostępnych języków, należy wybrać język poprzez kliknięcie w jego nazwę, przy wyborze większej liczby języków należy wybrać ich nazwy przytrzymując jednocześnie klawisz Ctrl.
  7. „Zakres tematyczny usługi wg obszaru KET:” – możliwość wyboru poziomu I charakteryzującego obszar B+R, zakresu usług eksperckich wg listy KET.
  8. „Zakres tematyczny usługi wg obszaru OECD:” możliwość wyboru poziomów II i III charakteryzujących obszar B+R, zakresu usług eksperckich wg listy OECD.
  9. „Słowa kluczowe dot. zakresu tematycznego usługi:” – możliwość wprowadzenia słów kluczowych w polu tekstowym. Wpisane słowa należy oddzielić przecinakami. Podczas wpisywania system bazy podpowiada pasujące wyrazy. Można wprowadzić maksymalnie 5 słów kluczowych.
 11. Katalog pn.: „Wyszukaj w katalogu usług wsparcia komercjalizacji wyników badań”:

  1. „Usługa wprowadzona do bazy po:” – możliwość wyszukania usługi po dacie jej wprowadzenia do zasobów bazy (datę należy wpisać wg formatu: rrrr-mm-dd).
  2. „Opis usługi:” – możliwość wprowadzenia w polu tekstowym opisu usługi.
  3. „Typ usługi:” – możliwość zaznaczenia:
   1. „oferuję wsparcie”,
   2. „poszukuję wsparcia”.
  4. „Aktualny stan prac wymagających wsparcia:” – możliwość zaznaczenia:
   1. „faza rozwoju”,
   2. „ukończona faza B+R”,
   3. „testy prototypu”,
   4. „gotowość do wdrożenia”.
  5. „Typ wsparcia:” - możliwość zaznaczenia:
   1. „wsparcie finansowe”,
   2. „broker technologii”,
   3. „producent”,
   4. „specjalistyczna analiza rynku”,
   5. „inne”.
  6. „Zakres tematyczny usługi wg obszaru KET:” – możliwość wyboru poziomu I charakteryzującego obszar B+R, którego dotyczy wsparcie komercjalizacji wyników badań wg listy KET.
  7. „Zakres tematyczny usługi wg obszaru OECD:” – możliwość wyboru poziomów II i III charakteryzujących obszar B+R, którego dotyczy wsparcie komercjalizacji wyników badań wg listy OECD.
  8. „Słowa kluczowe dot. zakresu tematycznego usługi:” – możliwość wprowadzenia słów kluczowych w polu tekstowym. Wpisane słowa należy oddzielić przecinakami. Podczas wpisywania system bazy podpowiada pasujące wyrazy. Można wprowadzić maksymalnie 5 słów kluczowych.
 12. Katalog pn.: „Wyszukaj w katalogu usług wykonania badań”:

  1. „Usługa wprowadzona do bazy po:” – możliwość wyszukania usługi po dacie jej wprowadzenia do zasobów bazy (datę należy wpisać wg formatu: rrrr-mm-dd).
  2. „Wybierz typ usługi:” – możliwość zaznaczenia :
   1. „Oferuję wykonanie badań”,
   2. „Poszukuję oferty na wykonanie badań”
   3. „w tym: badania laboratoryjne”.
  3. „Nazwa i/lub numer identyfikujący normę, wg której prowadzone są badania:”.
  4. „Zakres tematyczny usługi wg obszaru KET:” – możliwość wyboru poziomu I charakteryzującego obszar B+R, którego dotyczą usługi wykonania badań wg listy KET.
  5. „Zakres tematyczny usługi wg obszaru OECD:” - możliwość wyboru poziomów II i III charakteryzujących obszar B+R, którego dotyczą usługi wykonania badań wg listy OECD.
  6. „Słowa kluczowe dot. zakresu tematycznego usługi:” – możliwość wprowadzenia słów kluczowych w polu tekstowym. Wpisane słowa należy oddzielić przecinakami. Podczas wpisywania system bazy podpowiada pasujące wyrazy. Można wprowadzić maksymalnie 5 słów kluczowych.