Szukaj

Instrukcja korzystania z Bazy KET

Rozdział I. Informacje wstępne

1. Regulamin korzystania z Bazy KET

 1. Użytkownik powinien zapoznać się z regulaminem korzystania z bazy dostępnym na stronie startowej portalu w zakładce pn.: „Regulamin”.
 2. Regulamin dostępny jest w dwóch wersjach:
  1. „Regulamin korzystania z bazy danych pn. „Baza Kluczowych Technologii (Baza KET)” dla Użytkowników zewnętrznych”,
  2. „Regulamin korzystania z bazy danych pn. „Baza Kluczowych Technologii (Baza KET)” dla Użytkowników Posiadających Profil”.
 3. Po kliknięciu w nazwę wybranej wersji regulaminu jego treść wyświetlana jest w osobnej podstronie portalu.
 4. Widok treści regulaminu opatrzony jest w prawym górnym rogu ikoną „Drukuj” (po jej kliknięciu tekst regulaminu podlega edycji do wersji gotowej do wydruku) oraz ikoną „PDF” (po jej kliknięciu tekst regulaminu podlega edycji do wersji w postaci pliki PDF).

2. Strona startowa portalu

 1. Struktura strony startowej.
  1. Górny banner – banner dynamiczny.
  2. Lista podstron portalu – umieszczona poniżej górnego banneru, zawiera zakładki:
   1. „Kluczowe technologie”,
   2. „Podmioty”,
   3. „Możliwości współpracy”,
   4. „Instrukcja”,
   5. „Regulamin”,
   6. „Kontakt”.
  3. Aplikacja „Logowanie”,
  4. Aplikacja „Menu” – zawiera następujące funkcje:
   1. „Uzyskaj dostęp do bazy” – po jej wybraniu otwiera się podstrona portalu z „Formularzem Rejestracyjnym” dla przyszłych Użytkowników Zewnętrznych;
   2. „Załóż profil w bazie” – po jej wybraniu otwiera się podstrona portalu z „Formularzem Aplikacyjnym” dla przyszłych Użytkowników Posiadających Profil.
  5. Banner dolny – zawiera następujące funkcje:
   1. „Kontakt” – po jej wybraniu otwiera się podstrona portalu z „Formularzem Kontaktowym” do Administratora Bazy;
   2. „Plan strony” - po jej wybraniu otwiera się podstrona portalu z listą podstron Bazy KET.
 2. Powrót do strony startowej.

  Powrót do głównej strony portalu (tj. startowej) następuje po:

  1. kliknięciu w ikonę strony startowej umieszczoną w lewym górnym rogu ekranu,
  2. kliknięciu w logo „IZTECH kluczowe technologie” umieszczone w lewej części banneru górnego (dynamicznego).
 3. Wybór opisu technologii z górnego banneru.

  W górnym bannerze pojawiają się cyklicznie nazwy 5 technologii z grupy KET:

  1. po kliknięciu w nazwę technologii otwiera się podstrona portalu z jej opisem,
  2. w celu zatrzymania dynamizmu banneru górnego należy kliknąć w przycisk „Stop”, znajdujący się w dolnym prawym rogu banneru górnego,
  3. w celu wznowienia dynamizmu banneru górnego należy kliknąć w przycisk „Play”, znajdujący się w dolnym prawym rogu banneru górnego,
  4. w celu bezpośredniego wyboru odpowiedniej technologii pojawiającej się w bannerze górnym należy kliknąć w przycisk, a następnie wybrać odpowiedni numer z listy rozwijanej (numery od 2 do 6) przypisany do konkretnej technologii.
 4. Przejście do opisu wybranej podstrony portalu.

  Po kliknięciu w nazwę zakładki umieszczonej w liście podstron bazy (poniżej banneru górnego) następuje przejście do odpowiedniej podstrony bazy:

  1. Zakładka „Kluczowe technologie”: otwiera się podstrona z opisem kluczowych technologii, po lewej stronie ekranu widnieje pole, w którym wymienione są technologie z grupy KET:
   1. „Biotechnologia”,
   2. „Fotonika”,
   3. „Materiały zaawansowane”,
   4. „Mikro- i nanoelektronika”,
   5. „Nanotechnologia”.

   Po kliknięciu w jedną z ww. nazw technologii otwiera się podstrona portalu z opisem konkretnej technologii.

  2. Zakładka „Podmioty”: otwiera się podstrona z opisem – „Podmioty – użytkownicy Bazy KET”.
  3. Zakładka „Możliwości współpracy”: otwiera się podstrona z opisem – „Możliwości współpracy – znaczenie Bazy KET”.
  4. Zakładka „Instrukcja”: otwiera się podstrona z instrukcją korzystania z bazy.
  5. Zakładka „Regulamin”: otwiera się podstrona z regulaminem korzystania z bazy.
  6. Zakładka „Kontakt”: otwiera się podstrona portalu, na której zamieszczony jest:

   Przyporządkowanie pytania do jednej z ww. kategorii przyspieszy proces uzyskania odpowiedzi. Wysyłanie „Formularza Kontaktowego” następuje poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij pytanie”.

   1. adres do korespondencji oraz adresy e-mail do Zespołu Redakcyjnego (w lewej części ekranu),
   2. „Formularz Kontaktowy” do Zespołu Redakcyjnego (w centralnej części ekranu): Użytkownik przypisuje swojemu pytaniu jedną z trzech dostępnych kategorii (wybór z listy pn.: „Rodzaj zapytania”):
    1. „problem techniczny”,
    2. „pytanie merytoryczne”,
    3. „inne”.
 5. Przyporządkowanie pytania do jednej z ww. kategorii przyspieszy proces uzyskania odpowiedzi. Wysyłanie „Formularza Kontaktowego” następuje poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij pytanie”.