Szukaj

Instrukcja korzystania z Bazy KET

Lista form prawnych zamieszczona w słowniku bazy pn.: „Forma prawna”
 1. organ władzy, administracji rządowej
 2. organ kontroli państwowej i ochrony prawa
 3. wspólnota samorządowa - gmina
 4. wspólnota samorządowa - powiat
 5. wspólnota samorządowa - województwo
 6. sąd i trybunał
 7. Skarb Państwa
 8. spółka partnerska
 9. spółka akcyjna
 10. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 11. spółka jawna
 12. spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC
 13. spółka komandytowa
 14. spółka komandytowo-akcyjna
 15. spółka przewidziana przepisami innych ustaw niż Kodeks handlowy i Kodeks cywilny
 16. inne formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach
 17. przedsiębiorstwo państwowe
 18. państwowa jednostka organizacyjna
 19. gminna samorządowa jednostka organizacyjna
 20. powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna
 21. wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna
 22. spółdzielnia
 23. fundacja
 24. fundusz
 25. Kościół Katolicki
 26. inne kościoły i związki wyznaniowe
 27. stowarzyszenie
 28. organizacja społeczna oddzielnie nie wymieniona
 29. związek zawodowy
 30. organizacja pracodawców
 31. samorząd gospodarczy i zawodowy
 32. wspólnota mieszkaniowa
 33. bez szczególnej formy prawnej
 34. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
 35. niepubliczny zakład opieki zdrowotnej
 36. publiczny zakład opieki zdrowotnej
 37. jednostka naukowa
 38. uczelnia wyższa
 39. szkoła lub placówka oświatowa