Szukaj

Instrukcja korzystania z Bazy KET

Obszary wg listy OECD z poziomu III przyporządkowane do określonego obszaru z poziomu II
POZIOM II POZIOM III
 • Matematyka
 • matematyka czysta
 • matematyka stosowana
 • statystyka i rachunek prawdopodobieństwa
 • Komputery i informatyka
 • nauka o komputerach
 • informatyka
 • bioinformatyka
 • Fizyka
 • fizyka atomowa i molekularna
 • fizyka chemiczna
 • fizyka materii skondensowanej
 • fizyka cząstek elementarnych i pól
 • fizyka jądrowa
 • fizyka płynów i plazmy (w tym fizyka powierzchni)
 • optyka (w tym laserowa i kwantowa)
 • akustyka
 • astronomia, astrofizyka
 • Chemia
 • chemia organiczna
 • chemia nieorganiczna
 • chemia jądrowa
 • chemia fizyczna
 • nauka o polimerach
 • elektrochemia
 • chemia koloidalna
 • chemia analityczna
 • Ziemia i środowisko
 • mineralogia
 • paleontologia
 • geochemia i geofizyka
 • geografia fizyczna
 • geologia
 • wulkanologia
 • meteorologia
 • badania klimatyczne
 • oceanografia
 • hydrologia i zasoby wodne
 • Biologia
 • biologia komórkowa
 • mikrobiologia
 • wirusologia
 • biochemia
 • biologia molekularna
 • mykologia
 • biofizyka
 • genetyka i dziedziczenie
 • biologia reprodukcyjna
 • biologia rozwojowa
 • roślinoznawstwo i botanika
 • zoologia
 • ornitologia
 • entomologia
 • biologia behawioralna
 • biologia morska
 • biologia słodkowodna
 • limnologia
 • ekologia
 • zachowanie bioróżnorodności
 • biologia ewolucyjna
 • inne problemy biologii
 • Inne technologie w obszarze przyrodniczym
 • inne technologie w obszarze przyrodniczym
 • Inżynieria lądowa
 • inżynieria lądowa
 • inżynieria architektury
 • inżynieria budowlana
 • inżynieria miejska i strukturalna
 • inżynieria transportu
 • Elektrotechnika, elektronika, inż. informatyczna
 • Elektrotechnika i elektronika
 • robotyka i automatyka
 • systemy automatyzacji i kontroli
 • inżynieria i systemy łączności
 • telekomunikacja
 • sprzęt komputerowy i architektura komputerów
 • Inżynieria mechaniczna
 • inżynieria mechaniczna
 • mechanika stosowana
 • termodynamika
 • inżynieria lotnicza
 • inżynieria kosmiczna
 • inżynieria jądrowa
 • inżynieria dźwięku
 • analiza niezawodności
 • Inżynieria chemiczna
 • inżynieria chemiczna roślin
 • inżynieria chemiczna produktów
 • inżynieria procesów chemicznych
 • Inżynieria materiałowa
 • inżynieria materiałowa
 • ceramika
 • owłoki
 • warstwy
 • kompozyty
 • papier
 • drewno
 • tekstylia (w tym syntetyczne barwniki)
 • farby
 • włókna
 • Inżynieria medyczna
 • inżynieria medyczna
 • medyczna technika laboratoryjna
 • Inżynieria środowiska
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria geologiczna
 • geotechnika
 • inżynieria naftowa (paliwa, ropa naftowa)
 • energetyka i paliwa
 • teledetekcja
 • górnictwo i kopalnictwo
 • inżynieria morska
 • statki morskie
 • inżynieria oceaniczna
 • Biotechnologia
 • biotechnologia środowiskowa
 • biotechnologia przemysłowa
 • technologie bioprzetwarzania
 • biokataliza
 • fermentacja
 • bioprodukty
 • biomateriały
 • biotworzywa
 • biopaliwa
 • biorolnictwo
 • biotechnologia rolnicza
 • biotechnologia żywności
 • technologia modyfikacji genetycznych
 • farmakogenomika
 • diagnostyka genetyczna
 • Nanotechnologia
 • nanomateriały
 • nanoprocesy
 • Medycyna ogólna
 • anatomia
 • morfologia
 • genetyka ludzka
 • immunologia
 • neuronauki
 • farmakologia i farmacja
 • chemia medyczna
 • toksykologia
 • fizjologia
 • patologia
 • Medycyna kliniczna
 • andrologia
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria
 • serce i układ sercowo-naczyniowy
 • choroba tętnic obwodowych
 • hematologia
 • układ oddechowy
 • intensywna terapia
 • anestezjologia
 • ortopedia
 • chirurgia
 • radiologia
 • medycyna jądrowa
 • medycyna obrazowa
 • transplantacja
 • stomatologia
 • dermatologia
 • choroby weneryczne
 • alergologia
 • reumatologia
 • endokrynologia
 • gastroenterologia
 • hepatologia
 • urologia i nefrologia
 • onkologia
 • okulistyka
 • otorynolaryngologia
 • psychiatria
 • neurologia kliniczna
 • geriatria i gerontologia
 • medycyna ogólna
 • medycyna wewnętrzna
 • medycyna sądowa
 • inne dziedziny medycyny klinicznej
 • medycyna integracyjna i komplementarna
 • Ochrona zdrowia
 • usługi zdrowotne
 • pielęgniarstwo
 • żywienie
 • dietetyka
 • zdrowie publiczne
 • zdrowie środowiskowe
 • medycyna tropikalna
 • parazytologia
 • choroby zakaźne
 • epidemiologia
 • choroby zawodowe
 • uzależnienia
 • Rolnictwo, leśnictwo i weterynaria
 • rolnictwo
 • leśnictwo
 • rybołówstwo
 • gleboznawstwo
 • ogrodnictwo
 • agronomia
 • hodowla roślin
 • ochrona roślin
 • hodowla zwierząt
 • mleczarstwo
 • weterynaria
 • inne technologie rolnicze
 • Społeczeństwo, ekonomia, humanistyka
 • psychologia
 • pedagogika
 • ekonomia
 • ekonometria
 • stosunki przemysłowe
 • biznes
 • zarządzanie
 • administracja publiczna
 • teoria organizacji
 • socjologia
 • demografia
 • antropologia
 • etnologia
 • prawo
 • geografia gospodarcza i kulturowa
 • urbanistyka
 • planowanie transportu
 • media i komunikacja społeczno-kulturalna
 • filozofia i etyka
 • językoznawstwo i literatura
 • historia i sztuka
 • archeologia