Szukaj

Instrukcja korzystania z Bazy KET

Wykaz pól tekstowych, których wypełnienie jest wymagane podczas korzystania z aplikacji bazy
 1. Profil Użytkownika:
  1. Przedsiębiorstwo:
   1. Pola w profilu – dane podstawowe:
    1. Nazwa,
    2. Ulica,
    3. Nr domu,
    4. Kod,
    5. Miejscowość,
    6. Województwo,
    7. Strona www przedsiębiorstwa,
    8. E-mail przedsiębiorstwa,
    9. Imię osoby do kontaktu,
    10. Nazwisko osoby do kontaktu,
    11. E-mail osoby do kontaktu,
    12. Typ przedsiębiorstwa,
    13. Zasięg działalności,
    14. Data rozpoczęcia działalności,
    15. Słowa kluczowe,
    16. Obszar wg OECD,
   2. Aplikacja „Moje konto”:
    1. Adres e-mail,
    2. Hasło,
    3. Potwierdź hasło
  2. Zespół badawczy:
   1. Pola w profilu – dane podstawowe:
    1. Nazwa zespołu,
    2. Ulica,
    3. Nr domu,
    4. Kod,
    5. Miejscowość,
    6. Województwo,
    7. Strona www zespołu,
    8. E-mail zespołu,
    9. Imię osoby do kontaktu ,
    10. Nazwisko osoby do kontaktu,
    11. E-mail osoby do kontaktu,
    12. Forma działalności – przy zaznaczeniu „zespół w strukturze organizacyjnej” polem wymaganym jest również: „Nazwa i adres zespołu w strukturze organizacyjnej”,
    13. Zasięg prowadzonych badań,
    14. Słowa kluczowe,
    15. Obszar wg OECD,
   2. Aplikacja „Moje konto”:
    1. Adres e-mail,
    2. Hasło,
    3. Potwierdź hasło.
 2. Profil Użytkownika (zarówno dla Zespołu badawczego i Przedsiębiorcy) – aplikacja „Rozbuduj swój profil” – dane szczegółowe w sekcjach profilu:
  1. Aparatura
   1. Nazwa aparatury,
   2. Słowa kluczowe,
   3. Obszary wg OECD,
  2. Projekty
   1. Tytuł projektu,
   2. Zespół realizujący,
   3. Projekt dotyczy,
   4. Rola pełniona w projekcie,
   5. Źródło finansowania,
   6. Słowa kluczowe,
   7. Obszary wg OECD
  3. Oferty licencyjne
   1. Tytuł oferty,
   2. Typ oferty,
   3. Słowa kluczowe,
   4. Obszary wg OECD,
  4. Prawa autorskie
   1. Tytuł praw autorskich,
   2. Słowa kluczowe,
   3. Obszary wg OECD,
  5. Procesy technologiczne
   1. Nazwa procesu technologicznego,
   2. Słowa kluczowe,
   3. Obszary wg OECD,
  6. Usługi certyfikacji
   1. Nazwa usługi certyfikacji,
   2. Typ usługi,
   3. Usługa wykonana w języku,
   4. Słowa kluczowe,
   5. Obszary wg OECD,
  7. Usługi eksperckie
   1. Nazwa usługi,
   2. Typ usługi,
   3. Wykonanie pisemnej ekspertyzy,
   4. Czynny udział w pracach zespołów ekspertów,
   5. Ekspertyza w języku,
   6. Słowa kluczowe,
   7. Obszary wg OECD,
  8. Usługi wsparcia komercjalizacji wyników badań
   1. Nazwa usługi,
   2. Typ usługi,
   3. Aktualny stan prac wymagających wsparcia,
   4. Typ wsparcia,
   5. Słowa kluczowe,
   6. Obszary wg OECD,
  9. Usługi wykonania badań
   1. Nazwa usługi,
   2. Typ usługi,
   3. Słowa kluczowe,
   4. Obszary wg OECD,
  10. Usługi wykonania dokumentacji technicznej
   1. Nazwa usługi,
   2. Typ usługi,
   3. Dokumentacja wykonana w języku,
   4. Słowa kluczowe,
   5. Obszary wg OECD.
 3. Formularz Aplikacyjny dla przyszłych Użytkowników Posiadających Profil:
  1. Imię,
  2. Nazwisko,
  3. E-mail,
  4. Obszar wg OECD
  5. Jaki kod znajduje się na obrazku?
  6. Dla typu formularza aplikacyjnego – „Zespół badawczy”:
   1. Nazwa zespołu,
   2. Nazwa instytucji, w której strukturze zespół istnieje,
   3. Telefon osoby do kontaktu,
   4. Strona www zespołu,
   5. Obszar działalności B+R – opis,
   6. Ulica
   7. Nr domu,
   8. Kod,
   9. Miejscowość,
   10. Województwo.
   11. Dla typu formularza aplikacyjnego – „Przedsiębiorca”:
    1. Nazwa przedsiębiorstwa,
    2. KRS lub numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
    3. Telefon osoby do kontaktu,
    4. Strona www przedsiębiorstwa,
    5. Obszar działalności gospodarczej przedsiębiorstwa – opis,
    6. Ulica,
    7. Nr domu,
    8. Kod,
    9. Miejscowość,
    10. Województwo,
 4. Formularz Kontaktowy:
  1. Twoje imię i nazwisko,
  2. Twój adres e-mail,
  3. Temat,
  4. Rodzaj zapytania,
  5. Treść wiadomości,
  6. Jaki kod znajduje się na obrazku?
 5. Aplikacja „Zapomniałem hasło”:
  1. Nazwa użytkownika lub adres e-mail.