Szukaj

Instrukcja korzystania z Bazy KET

Aplikacja wyszukiwania wg katalogów danych
 1. Informacje ogólne:
  1. Użytkownik może precyzyjnie opisać poszukiwane dane w ramach dostępnych 12 katalogów danych.
  2. Do katalogu przypisany jest określony zbiór danych, wprowadzonych uprzednio do bazy przez Użytkowników Posiadających Profil lub Administratora Bazy (np. w „katalogu aparatur” Użytkownik może za pomocą dostępnych funkcji opisać szukaną aparaturę, wówczas system przeszuka zasoby danych bazy tylko w zbiorze danych przypisanym do aparatur).
 2. Katalogi danych: Użytkownik może skorzystać z następujących katalogów danych, w ramach których ma do wyboru następujące funkcje:
 1. Katalog pn.: „Wyszukaj w katalogu zespołów badawczych”:

  1. „Zespół zarejestrowany w bazie po:” – możliwość wyszukania zespołu badawczego po dacie jego wprowadzenia do zasobów bazy (datę należy wpisać wg formatu: rrrr-mm-dd).
  2. „Typ zespołu:” – możliwość zaznaczenia:
   1. „zespół zadaniowy” – oznacza zespół powołany (np. przez kilka podmiotów / osób) tylko dla celów realizacji określonego przedsięwzięcia
   2. „zespół w strukturze organizacyjnej” – oznacza zespół będący stałą częścią struktury innego podmiotu (np. zespół badawczy w strukturze uczelni wyższej lub instytutu badawczego).
  3. „Zasięg prowadzonych badań:” – możliwość zaznaczenia:
   1. „krajowy”,
   2. „międzynarodowy”.
  4. „Posiadane certyfikaty / akredytacje:” – możliwość wpisania w polu tekstowym nazwy certyfikatu / akredytacji.
  5. „Obszar działalności B+R wg obszaru KET:” – możliwość wyboru poziomu I charakteryzującego obszar działalności B+R zespołu wg listy KET.
  6. „Obszar działalności B+R wg obszaru OECD:” – możliwość wyboru poziomów II i III charakteryzujących obszar działalności B+R zespołu wg listy OECD.
  7. „Słowa kluczowe dot. działalności B+R Zespołu:” – możliwość wprowadzenia słów kluczowych w polu tekstowym. Wpisane słowa należy oddzielić przecinakami. Podczas wpisywania system bazy podpowiada pasujące wyrazy. Można wprowadzić maksymalnie 5 słów kluczowych.
 2. Katalog pn.: „Wyszukaj w katalogu przedsiębiorstw”:

  1. „Typ przedsiębiorstwa:” – możliwość dokonania wyboru pomiędzy:
   1. „mikro (do 9 pracowników)”,
   2. „małe (od 10 do 49 pracowników)”,
   3. „średnie (od 50 do 249 pracowników)”,
   4. „duże (powyżej 250 pracowników)”.
  2. „Zasięg działalności:” – możliwość zaznaczenia:
   1. „krajowy”,
   2. „międzynarodowy”.
  3. „Rozpoczęcie działalności gospodarczej po:” – możliwość wprowadzenia daty rozpoczęcia działalności gospodarczej (datę należy wprowadzić wg formatu rrrr-mm-dd).
  4. „Przedsiębiorstwo zarejestrowane w bazie po:” – możliwość wyszukania przedsiębiorstwa po dacie jego wprowadzenia do zasobów bazy (datę należy wpisać wg formatu: rrrr-mm-dd).
  5. „Posiadane certyfikaty / akredytacje:” – możliwość wpisania w polu tekstowym nazwy certyfikatu / akredytacji.
  6. „Obszar działalności gospodarczej wg obszaru KET:” – możliwość wyboru poziomu I charakteryzującego obszar działalności gospodarczej przedsiębiorstwa wg listy KET.
  7. „Obszar działalności gospodarczej wg obszaru OECD:” – możliwość wyboru poziomów II i III charakteryzujących obszar działalności gospodarczej przedsiębiorstwa wg listy OECD.
  8. „Słowa kluczowe dot. działalności gospodarczej przedsiębiorstwa:” – możliwość wprowadzenia słów kluczowych w polu tekstowym. Wpisane słowa należy oddzielić przecinakami. Podczas wpisywania system bazy podpowiada pasujące wyrazy. Można wprowadzić maksymalnie 5 słów kluczowych.
 3. Katalog pn.: „Wyszukaj w katalogu procesów technologicznych”:

  1. „Proces wprowadzony do danych bazy po:” – możliwość wyszukania procesu po dacie jego wprowadzenia do zasobów bazy (datę należy wpisać wg formatu: rrrr-mm-dd).
  2. „Nazwa procesu technologicznego:” – możliwość wprowadzenia w polu tekstowym nazwy procesu.
  3. „Warunki udostępniania:” – możliwość zaznaczenia:
   1. „usługa niekomercyjna” - oznacza udostępnienie procesu nieodpłatnie, np. w drodze porozumienia o współpracy, lub podczas realizacji wspólnych projektów (przedsięwzięć),
   2. „udostępnienie płatne” - oznacza odpłatne udostępnienie procesu, na warunkach, które strony określą w drodze indywidualnego kontaktu.
  4. „Obszar zastosowania procesu wg obszaru KET:” – możliwość wyboru poziomu I charakteryzującego obszar zastosowania procesu technologicznego wg listy KET.
  5. „Obszary zastosowania procesu wg obszaru OECD:” – możliwość wyboru poziomów II i III charakteryzujących obszar zastosowania procesu technologicznego wg listy OECD.
  6. „Słowa kluczowe dot. możliwości zastosowania procesu technologicznego:” – możliwość wprowadzenia słów kluczowych w polu tekstowym. Wpisane słowa należy oddzielić przecinakami. Podczas wpisywania system bazy podpowiada pasujące wyrazy. Można wprowadzić maksymalnie 5 słów kluczowych.
 4. Katalog pn.: „Wyszukaj w katalogu aparatur”:

  1. „Data wprowadzenia aparatury do danych bazy od:” – możliwość wyszukania aparatury po dacie jej wprowadzenia do zasobów bazy (datę należy wpisać wg formatu: rrrr-mm-dd).
  2. „Warunki udostępniania:” – możliwość zaznaczenia:
   1. „usługa niekomercyjna” - oznacza udostępnienie aparatury nieodpłatnie, np. w drodze porozumienia o współpracy, lub podczas realizacji wspólnych projektów (przedsięwzięć),
   2. „udostępnienie płatne” - oznacza odpłatne udostępnienie aparatury, na warunkach, które strony określą w drodze indywidualnego kontaktu.
  3. „Nazwa aparatury:” – możliwość wprowadzenia w polu tekstowym nazwy aparatury.
  4. „Opis i parametry aparatury:” – możliwość wprowadzenia w polu tekstowym opisu i parametrów aparatury.
  5. „Obszar zastosowania aparatury wg obszaru KET:” – możliwość wyboru poziomu I charakteryzującego obszar zastosowania aparatury wg listy KET.
  6. „Obszary zastosowania aparatury wg obszaru OECD:” – możliwość wyboru poziomów II i III charakteryzujących obszar zastosowania aparatury wg listy OECD.
  7. „Słowa kluczowe dot. obszaru zastosowania aparatury:” – możliwość wprowadzenia słów kluczowych w polu tekstowym. Wpisane słowa należy oddzielić przecinakami. Podczas wpisywania system bazy podpowiada pasujące wyrazy. Można wprowadzić maksymalnie 5 słów kluczowych.
 5. Katalog pn.: „Wyszukaj w katalogu projektów”:

  1. „Zespół realizujący:” – możliwość zaznaczenia:
   1. „krajowy”,
   2. „międzynarodowy”.
  2. „Data realizacji projektu do:” – możliwość określenia roku zakończenia realizacji szukanego projektu.
  3. „Źródło finansowania:” – możliwość zaznaczenia:
   1. „środki własne”,
   2. „środki publiczne”,
   3. „inne”.
  4. „Tytuł projektu:” – możliwość wpisania (w polu tekstowym) tytuł projektu.
  5. „Opis projektu:” – możliwość wprowadzenia (w polu tekstowym) opisu zakresu tematycznego projektu.
  6. „Akronim projektu:” – możliwość wprowadzenia (w polu tekstowym) akronimu projektu.
  7. „Projekt dotyczy:”- możliwość zaznaczenia:
   1. „produktu”,
   2. „technologii”,
   3. „usługi”,
   4. „inne”.
  8. „Budżet projektu [PLN] w przedziale od – do:” – możliwość określenia przedziału budżetu projektu.
  9. „Obszar tematyczny projektu wg obszaru KET:” – możliwość wyboru poziomu I charakteryzującego obszar B+R, którego dotyczy projekt wg listy KET.
  10. „Obszary tematyczny projektu wg obszaru OECD:” – możliwość wyboru poziomów II i III charakteryzujących obszar B+R, którego dotyczy projekt wg listy OECD.
  11. „Słowa kluczowe dot. zakresu tematycznego projektu:” – możliwość wprowadzenia słów kluczowych w polu tekstowym. Wpisane słowa należy oddzielić przecinakami. Podczas wpisywania system bazy podpowiada pasujące wyrazy. Można wprowadzić maksymalnie 5 słów kluczowych.
 6. Katalog pn.: „Wyszukaj w katalogu praw autorskich”:

  1. „Opis oferty:” – możliwość wprowadzenia (w polu tekstowym) opisu zastosowania przedmiotu, którego dotyczą prawa autorskie.
  2. „Informacje o prawach autorskich wprowadzone do bazy po:” – możliwość wyszukania oferty po dacie jej wprowadzenia do zasobów bazy (datę należy wpisać wg formatu: rrrr-mm-dd).
  3. „Zakres tematyczny oferty wg obszaru KET:” – możliwość wyboru poziomu I charakteryzującego obszar zastosowania przedmiotu, którego dotyczą oferowane prawa autorskie wg listy KET.
  4. „Zakres tematyczny oferty wg obszaru OECD:” – możliwość wyboru poziomów II i III charakteryzujących obszar zastosowania przedmiotu, którego dotyczą oferowane prawa autorskie wg listy OECD.
  5. „Słowa kluczowe dot. zakresu tematycznego oferty:” – możliwość wprowadzenia słów kluczowych w polu tekstowym. Wpisane słowa należy oddzielić przecinakami. Podczas wpisywania system bazy podpowiada pasujące wyrazy. Można wprowadzić maksymalnie 5 słów kluczowych.
 7. Katalog pn.: „Wyszukaj w katalogu ofert licencyjnych”:

  1. „Opis oferty:” – możliwość wprowadzenia (w polu tekstowym) opisu obszaru zastosowania / przedmiotu oferty licencyjnej.
  2. „Typ oferty:” – możliwość zaznaczenia:
   1. „Oferuję”,
   2. „Poszukuję”.
  3. „Zakres tematyczny oferty wg obszaru KET:” – możliwość wyboru poziomu I charakteryzującego obszar zastosowania / przedmiot oferty licencyjnej wg listy KET.
  4. „Zakres tematyczny oferty wg obszaru OECD:” – możliwość wyboru poziomów II i III charakteryzujących obszar zastosowania / przedmiot oferty licencyjnej wg listy OECD.
  5. „Słowa kluczowe dot. zakresu tematycznego oferty:” – możliwość wprowadzenia słów kluczowych w polu tekstowym. Wpisane słowa należy oddzielić przecinakami. Podczas wpisywania system bazy podpowiada pasujące wyrazy. Można wprowadzić maksymalnie 5 słów kluczowych.
 8. Katalog pn.: „Wyszukaj w katalogu usług certyfikacji”:

  1. „Usługa wprowadzona do bazy po:” – możliwość wyszukania usługi po dacie jej wprowadzenia do zasobów bazy (datę należy wpisać wg formatu: rrrr-mm-dd).
  2. „Nazwa usługi:” – możliwość wprowadzenia w polu tekstowym nazwy usługi.
  3. „Opis usługi:” – możliwość wprowadzenia w polu tekstowym opisu usługi.
  4. „Usługa dotyczy certyfikacji:” – możliwość zaznaczenia:
   1. „produktu”,
   2. „usługi”,
   3. „technologii”.
  5. „Typ usługi:” – możliwość zaznaczenia:
   1. „oferuję”,
   2. „poszukuję”.
  6. „Usługa wykonana w języku:” – możliwość zaznaczenia:
   1. „polskim”,
   2. „angielskim”,
   3. „innym” – po zaznaczeniu pojawia się lista dostępnych języków, należy wybrać język poprzez kliknięcie w jego nazwę, przy wyborze większej liczby języków należy wybrać ich nazwy przytrzymując jednocześnie klawisz Ctrl.
  7. „Zakres tematyczny usługi wg obszaru KET:” – możliwość wyboru poziomu I charakteryzującego obszar B+R lub działalności gospodarczej, którego dotyczy usługa certyfikacji wg listy KET.
  8. „Zakres tematyczny usługi wg obszaru OECD:” – możliwość wyboru poziomów II i III charakteryzujących obszar B+R lub działalności gospodarczej, którego dotyczy usługa certyfikacji wg listy OECD.
  9. „Słowa kluczowe dot. zakresu tematycznego usługi:” – możliwość wprowadzenia słów kluczowych w polu tekstowym. Wpisane słowa należy oddzielić przecinakami. Podczas wpisywania system bazy podpowiada pasujące wyrazy. Można wprowadzić maksymalnie 5 słów kluczowych.
 9. Katalog pn.: „Wyszukaj w katalogu usług wykonania dokumentacji technicznej”:

  1. „Usługa wprowadzona do bazy po:” – możliwość wyszukania usługi po dacie jej wprowadzenia do zasobów bazy (datę należy wpisać wg formatu: rrrr-mm-dd).
  2. „Opis usługi:” – możliwość wprowadzenia w polu tekstowym opisu usługi.
  3. „Typ usługi:” – możliwość zaznaczenia:
   1. „Oferuję opracowanie dokumentacji technicznej”,
   2. „Poszukuję oferty na opracowanie dokumentacji technicznej”.
  4. „Dokumentacja będzie wykonana w języku:” – możliwość zaznaczenia:
   1. „polskim”,
   2. „angielskim”,
   3. „innym” – po zaznaczeniu pojawia się lista dostępnych języków, należy wybrać język poprzez kliknięcie w jego nazwę, przy wyborze większej liczby języków należy wybrać ich nazwy przytrzymując jednocześnie klawisz Ctrl.
  5. „Zakres tematyczny usługi wg obszaru KET:” – możliwość wyboru poziomu I charakteryzującego obszar B+R / działalności gospodarczej, w którego zakresie wykonana będzie dokumentacja techniczna wg listy KET.
  6. „Zakres tematyczny usługi wg obszaru OECD:” – możliwość wyboru poziomów II i III charakteryzujących obszar B+R / działalności gospodarczej, w którego zakresie wykonana będzie dokumentacja techniczna wg listy OECD.
  7. „Słowa kluczowe dot. zakresu tematycznego usługi:” – możliwość wprowadzenia słów kluczowych w polu tekstowym. Wpisane słowa należy oddzielić przecinakami. Podczas wpisywania system bazy podpowiada pasujące wyrazy. Można wprowadzić maksymalnie 5 słów kluczowych.
 10. Katalog pn.: „Wyszukaj w katalogu usług eksperckich”:

  1. „Usługa wprowadzona do bazy po:” – możliwość wyszukania usługi po dacie jej wprowadzenia do zasobów bazy (datę należy wpisać wg formatu: rrrr-mm-dd).
  2. „Opis usługi:” – możliwość wprowadzenia w polu tekstowym opisu usługi.
  3. „Typ usługi:” – możliwość zaznaczenia:
   1. „Oferuję”,
   2. „Poszukuję”.
  4. „Wykonanie pisemnej ekspertyzy:” – możliwość wyboru pomiędzy:
   1. „TAK”,
   2. „NIE”.
  5. „Czynny udział w pracach zespołów ekspertów:” – możliwość wyboru pomiędzy:
   1. „TAK”,
   2. „NIE”.
  6. „Usługa wykonana w języku:” – możliwość zaznaczenia:
   1. „polskim”,
   2. „angielskim”,
   3. „innym” – po zaznaczeniu pojawia się lista dostępnych języków, należy wybrać język poprzez kliknięcie w jego nazwę, przy wyborze większej liczby języków należy wybrać ich nazwy przytrzymując jednocześnie klawisz Ctrl.
  7. „Zakres tematyczny usługi wg obszaru KET:” – możliwość wyboru poziomu I charakteryzującego obszar B+R, zakresu usług eksperckich wg listy KET.
  8. „Zakres tematyczny usługi wg obszaru OECD:” możliwość wyboru poziomów II i III charakteryzujących obszar B+R, zakresu usług eksperckich wg listy OECD.
  9. „Słowa kluczowe dot. zakresu tematycznego usługi:” – możliwość wprowadzenia słów kluczowych w polu tekstowym. Wpisane słowa należy oddzielić przecinakami. Podczas wpisywania system bazy podpowiada pasujące wyrazy. Można wprowadzić maksymalnie 5 słów kluczowych.
 11. Katalog pn.: „Wyszukaj w katalogu usług wsparcia komercjalizacji wyników badań”:

  1. „Usługa wprowadzona do bazy po:” – możliwość wyszukania usługi po dacie jej wprowadzenia do zasobów bazy (datę należy wpisać wg formatu: rrrr-mm-dd).
  2. „Opis usługi:” – możliwość wprowadzenia w polu tekstowym opisu usługi.
  3. „Typ usługi:” – możliwość zaznaczenia:
   1. „oferuję wsparcie”,
   2. „poszukuję wsparcia”.
  4. „Aktualny stan prac wymagających wsparcia:” – możliwość zaznaczenia:
   1. „faza rozwoju”,
   2. „ukończona faza B+R”,
   3. „testy prototypu”,
   4. „gotowość do wdrożenia”.
  5. „Typ wsparcia:” - możliwość zaznaczenia:
   1. „wsparcie finansowe”,
   2. „broker technologii”,
   3. „producent”,
   4. „specjalistyczna analiza rynku”,
   5. „inne”.
  6. „Zakres tematyczny usługi wg obszaru KET:” – możliwość wyboru poziomu I charakteryzującego obszar B+R, którego dotyczy wsparcie komercjalizacji wyników badań wg listy KET.
  7. „Zakres tematyczny usługi wg obszaru OECD:” – możliwość wyboru poziomów II i III charakteryzujących obszar B+R, którego dotyczy wsparcie komercjalizacji wyników badań wg listy OECD.
  8. „Słowa kluczowe dot. zakresu tematycznego usługi:” – możliwość wprowadzenia słów kluczowych w polu tekstowym. Wpisane słowa należy oddzielić przecinakami. Podczas wpisywania system bazy podpowiada pasujące wyrazy. Można wprowadzić maksymalnie 5 słów kluczowych.
 12. Katalog pn.: „Wyszukaj w katalogu usług wykonania badań”:

  1. „Usługa wprowadzona do bazy po:” – możliwość wyszukania usługi po dacie jej wprowadzenia do zasobów bazy (datę należy wpisać wg formatu: rrrr-mm-dd).
  2. „Wybierz typ usługi:” – możliwość zaznaczenia :
   1. „Oferuję wykonanie badań”,
   2. „Poszukuję oferty na wykonanie badań”
   3. „w tym: badania laboratoryjne”.
  3. „Nazwa i/lub numer identyfikujący normę, wg której prowadzone są badania:”.
  4. „Zakres tematyczny usługi wg obszaru KET:” – możliwość wyboru poziomu I charakteryzującego obszar B+R, którego dotyczą usługi wykonania badań wg listy KET.
  5. „Zakres tematyczny usługi wg obszaru OECD:” - możliwość wyboru poziomów II i III charakteryzujących obszar B+R, którego dotyczą usługi wykonania badań wg listy OECD.
  6. „Słowa kluczowe dot. zakresu tematycznego usługi:” – możliwość wprowadzenia słów kluczowych w polu tekstowym. Wpisane słowa należy oddzielić przecinakami. Podczas wpisywania system bazy podpowiada pasujące wyrazy. Można wprowadzić maksymalnie 5 słów kluczowych.