Szukaj

Instrukcja korzystania z Bazy KET

Aplikacja wyszukiwania zaawansowanego
 1. Tryb przeszukiwania danych:
  1. wg wprowadzonych słów lub fraz,
  2. wg słów kluczowych wprowadzonych przez innych użytkowników,
  3. wg obszarów KET, lub obszarów B+R / działalności gospodarczej określonych wg listy OECD, wcześniej zdefiniowanych przez innych użytkowników.
 2. Wyszukiwanie słów lub fraz wprowadzonych przez Użytkownika:
  1. Użytkownik korzysta z pola o nazwie: „Wyszukiwanie słów / fraz „.
  2. Użytkownik wprowadza szukane słowo lub frazę w pole tekstowe pn.: „Wpisz słowo/frazę” i jednocześnie wybiera sposób przeszukiwania danych spośród dostępnych (wybór z listy rozwijanej pn.: „Sposób wyszukiwania”):
   1. dane zawierające wszystkie wpisane słowa,
   2. dane zawierające całą wpisaną frazę,
   3. dane zawierające przynajmniej jedno ze słów.
  3. Sposób wyświetlenia wyników i drogi dojścia do wyniku są analogiczne, jak dla aplikacji wyszukiwania prostego.
 3. Wyszukiwanie wg słów kluczowych wprowadzonych wcześniej przez innych Użytkowników:
  1. Użytkownik korzysta z pola o nazwie: „Szukanie wg słów kluczowych wcześniej zdefiniowanych przez innych użytkowników.”
  2. Użytkownik wybiera słowo spośród listy słów kluczowych wcześniej wprowadzonych (tj. zdefiniowanych) przez innych Użytkowników, którzy tymi słowami scharakteryzowali wprowadzane przez siebie dane do bazy.
  3. Słowa wprowadzone przez innych użytkowników podzielone są na następujące grupy słów kluczowych:
   1. kluczowe obszary B+R / działalności gospodarczej,
   2. aparatura,
   3. projekty,
   4. usługi o charakterze eksperckim,
   5. usługi wykonania dokumentacji technicznej,
   6. usługi wsparcia komercjalizacji wyników badań,
   7. usługi certyfikacji,
   8. usługi wykonania badań,
   9. usługi certyfikacji,
   10. oferty licencyjne,
   11. procesy technologiczne,
  4. Po kliknięciu w wybrane słowo system bazy wyświetla wyniki w sposób analogiczny, jak dla aplikacji wyszukiwania prostego.
 4. Wyszukiwanie wg obszarów KET, lub obszarów B+R / działalności gospodarczej określonych wg listy OECD, wcześniej zdefiniowanych przez innych użytkowników:
  1. Użytkownik korzysta z pola o nazwie: „Szukanie wg obszarów KET, lub obszarów B+R / działalności gospodarczej określonych wg listy OECD zdefiniowanych przez innych użytkowników”.
  2. Użytkownik wybiera obszar z listy obszarów, które podzielone są na dwie grupy:
   1. „Obszary wg KET”,
   2. „Obszary wg OECD”.
  3. System bazy wyświetla rezultaty w postaci listy wyników – są to dane opisane przez Użytkowników poprzez przyporządkowanie odpowiedniego obszaru KET, lub OECD .
  4. Po kliknięciu w wybrane słowo system bazy wyświetla wyniki w sposób analogiczny, jak dla aplikacji wyszukiwania prostego.