Szukaj

Instrukcja korzystania z Bazy KET

Aplikacja wyszukiwania prostego
  1. Użytkownik wprowadza szukane słowo (lub frazę) w pole tekstowe pn.: „Szukaj”.
  2. System bazy wyświetla rezultat wyszukiwania w formie listy wyników, rozpoczynając od danych ostatnio wprowadzonych do bazy przez Użytkowników.
  3. Przejście do szczegółowego opisu konkretnego wyniku wyszukiwania następuje po kliknięciu w nazwę wyniku podaną w kolumnie pn.: „Tytuł”.
  4. Dodatkowe wartości przypisane każdemu z wyników podane są w kolumnach:
    1. pn.: „Typ” – w której umieszczony jest link do folderu (lub sekcji folderu), w którym zapisany jest wynik (np. „Aparatura”, „Usługi eksperckie” itp.),
    2. pn.: „Autor” – w której umieszczony jest link do profilu Użytkownika, który wprowadził wyszukany wynik do bazy (link prowadzi do głównej strony profilu tego Użytkownika).