Szukaj

Instrukcja korzystania z Bazy KET

Informacje ogólne nt. wyszukiwania danych
  1. Przeglądanie przez Użytkowników zasobów danych Bazy KET jest możliwe dzięki aplikacji wyszukiwania danych.
  2. Aplikacja wyszukiwania danych składa się z:

a. aplikacji wyszukiwania prostego,
b. aplikacji wyszukiwania zaawansowanego,
c. aplikacji wyszukiwania wg katalogów danych.