Szukaj

Instrukcja korzystania z Bazy KET

Zarządzanie kontem Użytkownika Posiadającego Profil.

 

Aplikacja „Moje konto”
Aplikacja (dostępna w lewej dolnej części ekranu) pozwala na:
1. sprawdzenie, od kiedy konto zarejestrowane jest w bazie (poprzez wybór zakładki pn.: „Zobacz”),
2. dokonanie zmiany hasła dostępu do konta (poprzez wybór zakładki pn.: „Edytuj”).
 
Aplikacja „Szukaj” 
Aplikacja (dostępnej w lewej górnej części ekranu) pozwala na wyszukanie danych wg następujących funkcji:
1. szukania prostego,
2. szukania zaawansowanego,
3. szukania wg katalogów danych.
 
Aplikacja „Podgląd profilu”
1. Aplikacja znajduje się w lewej części ekranu, poniżej aplikacji „Szukaj”.
2. Po zalogowaniu się Użytkownika do bazy w polu tej aplikacji widnieje nazwa profilu (wprowadzona uprzednio przez Użytkownika Posiadającego Profil na etapie wypełniania Formularza Aplikacyjnego, która przeniesiona zostaje automatycznie przez system po akceptacji profilu przez Administratora Bazy). Nazwa profilu jest jednoznaczna z nazwą zespołu badawczego, lub nazwą przedsiębiorstwa.
3. Po kliknięciu w nazwę Użytkownika Posiadającego Profil po prawej stronie ekranu wyświetlony zostaje indywidualny profil Użytkownika.
 
Aplikacja „Rozbuduj swój profil”
1. Aplikacja pn.: „Rozbuduj swój profil” pozwala Użytkownikowi Posiadającemu Profil na dodanie do profilu danych szczegółowych m.in. dotyczących działalności B+R lub/i gospodarczej, świadczonych usług oraz ofert, które zamieszczone zostaną w określonych sekcjach profilu.
2. Są to dane, które Użytkownik Posiadający Profil może wprowadzić dopiero po zalogowaniu się do bazy (po wcześniejszym zatwierdzeniu profilu przez Administratora Bazy). Aplikacja dostępna jest po zalogowaniu się do bazy w lewej części ekranu (poniżej aplikacji pn.: „Podgląd profilu”).
3. W profilu Użytkownika (w części głównej) wyświetlane są tylko te sekcje profilu z danymi szczegółowymi, do których wcześniej zostały wprowadzone i zapisane dane.