Wiadomości

20.05.2015

Co decyzja Komisji oznacza w praktyce? Po pierwsze to, że w całej Unii Europejskiej każde państwo i każdy region musiały wyznaczyć własne inteligentne specjalizacje. Dotyczy to również Polski. Na poziomie krajowym w wyniku badań eksperckich i konsultacji społecznych  wyłoniono 19 Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). Są wśród nich obszary związane ze zdrowiem, biogospodarką, ekoenergetyką, gospodarką odpadami i innowacyjnymi technologiami. Dodatkowo każde z województw określa swoje własne, regionalne inteligentne specjalizacje (RIS), czyli dziedziny, w...

20.05.2015

- wywiad z prof. Andrzejem STRUGAŁĄ i prof. Markiem ŚCIĄŻKO, przedstawicielami Konsorcjum do realizacji Projektu "Zaawansowane technologie pozyskiwania energii". Więcej: portal wnp.pl

20.05.2015


150 mln chińskich uczniów skorzysta z polskiej technologii edukacyjnej

Zaawansowane technologie tworzone przez trójmiejską spółkę Young Digital Planet dla branży edukacyjnej dotrą do 150 mln chińskich uczniów - poinformowała firma z Gdyni. Spółka oficjalnie rozpoczęła współpracę z chińskim wydawnictwem People’s Education Press. więcej...

18.05.2015

Co czwarty Europejczyk jest zagrożony ubóstwem i wykluczeniem społecznym. UE przeznacza gros środków na działania, których celem jest poprawa ich sytuacji. Jednym z nich jest rozwój sektora ekonomii społecznej. więcej

16.05.2015

Kolejne fundusze unijne dla polskich przedsiębiorców będą w dużej mierze przeznaczone na finansowanie badań i wdrożeń.
Największa różnica będzie jednak  polegała na tym, że więcej pieniędzy będzie na szczeblu regionalnym niż krajowym. O szczegółach tych założeń opowiada Jerzy Kwieciński, ekspert ds. funduszy Business...

14.04.2015

Do końca 2015 roku przedsiębiorstwa społeczne mogą skorzystać z referencyjnych pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego. Do rozdysponowania czeka około 3,7 miliona złotych. więcej