Szukaj

Fundusze na KET

Uroczystość otwarcia nowej perspektywy finansowej UE dla Polski

26 lutego odbyła się uroczystość otwarcia nowej perspektywy finansowej UE dla Polski, z udziałem m.in. premier Ewa Kopacz, ministra infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak, komisarz UE ds. polityki regionalnej Corina Creþu i komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw Elżbiety Bieńkowskiej. Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości reprezentowała prezes Bożena Lublińska-...

 Fundusze Europejskie 2014-2020 - informacje ogólne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

W latach 2014-2020 Polska zainwestuje 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności. 23 maja 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa, najważniejszy dokument określający strategię inwestowania Funduszy Europejskich w nowej perspektywie.
Komisja Europejska przyjęła już 5 krajowych programów operacyjnych i 7 regionalnych (RPO). Krajowy Program Inteligentny Rozwój oraz 9 RPO oczekują na taką decyzję.

1. Ile funduszy...

Polskie innowacyjne technologie mogą liczyć na ponad 70 mln złotych - program GEKON

Na wsparcie prac badawczo-rozwojowych w ramach programu GEKON przeznaczonych zostało 72 mln zł - poinformowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, kierowane przez prof. Krzysztofa Jana Kurzydłowskiego.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosiło wyniki drugiego konkursu w ramach programu GEKON - Generator Koncepcji Ekologicznych.

- Wspieramy najlepsze projekty, w kt...

Komisja Europejska i Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) uruchomiły nowy program „InnovFin — Fundusze unijne dla innowatorów”. W jego ramach dostępne będą instrumenty finansowe i usługi doradcze. Według szacunków w ciągu najbliższych siedmiu lat małe, średnie i duże firmy oraz promotorzy infrastruktur badawczych dostaną z nowego instrumentu na badania naukowe i innowacje ponad 24 mld  EUR. Produkty InnovFin będą finansowane z funduszy UE w ramach programu Horyzont 2020 oraz z własnych pieniędzy Grupy EBI....

Wystartował konkurs na najlepsze projekty biznesowe związane z czystymi technologiami i oszczędnym gospodarowaniem energią organizowany przez akcelerator INCENSE. Najlepszych 14 start upów dostanie bezzwrotną pomoc finansową w wysokości do 150 000 euro oraz udział w bezpłatnym programie akceleracyjnym. Ostateczny termin zgłaszania projektów mija 15 stycznia 2015.

Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej www.fundingbox.com do 15 stycznia 2015r. do godziny 17.00. Jest to pierwszy...

Sukcesem byłoby, gdyby Polakom udało się zdobyć 1,5 mld euro z Horyzontu 2020 - powiedział w środę wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Jacek Guliński, przedstawiając podczas posiedzenia sejmowej komisji mechanizmy wsparcia Polaków w staraniach o europejskie granty.więcej: PAP, Nauka w Polsce