Szukaj

Dokumenty krajowe

Prezentacja polityki państwa w sferze nauki skupiała sie na trzech głównych kierunkach, obejmujących: - Bilans perspektywy 2007 - 2013 - reformy, osiągnięcia, plany - Dokumenty strategiczne dotyczące nauki i innowacji (2020)  - Perspektywa 2014 - 2020 - Program Operacyjny...
W roku 2003 w Europie został zapoczątkowany proces tworzenia Europejskich Platform Technologicznych. Platformy Technologiczne są wielkim wspólnym przedsięwzięciem Komisji Europejskiej, przemysłu, instytucji naukowych i finansowych oraz grup decyzyjnych i społeczeństwa w celu opracowania...
Wiceminister rozwoju regionalnego Marcin Kubiak podczas posiedzenia komisji ds. polityki regionalnej mówił o doświadczeniach Polski we wdrażaniu funduszy unijnych i o oczekiwaniach wobec przyszłego budżetu UE 2014-2020. Spotkanie odbyło się 24 września 2013 r. w siedzibie Parlamentu...
9 września 2013 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). Ich celem jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach Programu. Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności i...
Stanowiska Rządu RP do propozycji Komisji Europejskiej (KE), dotyczące kształtu Polityki Spójności (PS) w latach 2014-2020, zostały przyjęte przez Komitet Rady Ministrów do Spraw Europejskich 19 stycznia 2012 r. Tym samym możemy przystąpić do formalnych negocjacji w Radzie Unii...
Zachęcamy do obejrzenia krótkich filmów (You Tube) ,poświęconych funduszom europejskim, publikowanych na stronie PARP